ترکیبات: سفتی‌یوفور سدیم
Ceftiofur (as hydrochloride)                        50.0mg
Excipient qsp                                              1ml
دوز و روش مصرف: تزریق زیرجلدی در گاو
درمان بیماری‌های تنفسی:یک مول بر  kg50 برای 5-3 روز متوالی  (mg/kg/dayد1 سفتی یوفور هیدروکلراید)
درمان متریت: kg50د/1ml به مدت 5 روز متوالی (mg/kg/dayد1 سفتی یوفور هیدروکلراید)
درمان گندیدگی سم: kg50د/1ml برای 3 روز متوالی (mg/kg/dayد1سفتی یوفور هیدروکلراید)
قبل از مصرف ویال دارو را خوب تکان دهید.
از تزریق‌های مکرر در یک موضع واحد پرهیز کنید.
موارد مصرف: درمان عفونتهایی که باکتری های مولد آن حساس به سفتی یوفور هستند.
عفونتهای تنفسی باکتریایی
عفونتهای سم (نکروباسیلوزیس بین انگشتی، گندیدگی سم)
متریت ها
موارد منع مصرف: در حیواناتی که حساسیت بالا به سفتی‌ یوفور و یا بتالاکتام دارند استفاده نشود زیرا ممکن است در حیواناتی که حساسیت بالا دارند واکنش‌های آنافیلاکسی بروز کند که در این موارد باید از ادامه مصرف پرهیز شود.
موارد هشدار: استفاده از سفالوسپورین‌ها همزمان با کاربرد آنتی‌بیوتیک‌های باکتریواستات مانند ماکرولیدها، سولفانامیدها و تتراسایکلین‌ها موجب از بین رفتن ویژگی‌های دارو خواهد شد. هم‌چنین مطالعات در آزمایشگاه نشان داد که استفاده از این دارو هیچ اثرات تراتوژنیک، فتوتوکسیک و یا متروتوکسیک به همراه نخواهد داشت. بی‌خطری این محصول درگاوها در طی دوران آبستنی و شیرداری مشخص نشده است.
دوره منع مصرف:
شیر: ندارد
گوشت و لاشه: 8 روز
شرایط نگهداری: ویال دارو داخل کارتن و دور از نور مستقیم نگهداری شوند. پس از باز کردن ویال تنها تا 28 روز قابل استفاده می باشد.