تركيب:   هر كيلوگرم  مكمل وياكس حاوي 50 گرم سمدورامايسين مي باشد.
 موارد مصرف : پيشگيري از بروز كوكسيديوز ( اسهال خوني) ناشي از انواع ايمريا از قبيل E.acervulina,E.miavati, E.maxima, E.necatrix, E.Tenella در طيور گوشتي
 مقدار و روش مصرف: مقدار مجاز سمدورامايسين معادل ppm 20 در يك تن خوراك طيور گوشتي مي باشد. براي اين منظور 400 گرم مكمل  را با يك تن خوراك به خوبي مخلوط نموده و خوراك نهايي را در اختيار طيور قرار دهيد. مصرف اين دارو فقط با تجويز دكتر دامپزشك تا 500 گرم در هر تن خوراك قابل افزايش است.
 زمان پرهيز از مصرف: 5 روز قبل از كشتار، مصرف دارو را قطع نماييد.
 هشدار:
– در غذاي مرغ هاي تخمگذار و بوقلمون مصرف نشود.
– از مجاورت دارو با ساير مواد غذايي خودداري شود.
– از استنشاق و بلعيدن دارو خودداري شود.
– در هنگام مصرف از كلاه، دستكش و ماسك استفاده شود.
–  پس از مصرف دستها را با صابون بشوييد.
– دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي:كيسه هاي 5 کیلو گرمی