دسته داروئي : ويتامين + مواد معدني
تركيب : هر ميلي ليتر حاوي 50 ميلي گرم ويتامين E و 0.5 ميلي گرم سلنيوم بصورت سدیم سلنیت مي باشد .
فارماكولوژي :
عمده نقش ويتامين E ( دي ال- آلفا توكوفريل استات ) بعنوان آنتي اكسيدان مي باشد كه باعث جلوگيري از اكسيداسيون چربي ها و افزايش عمر اسيدهاي چرب غير اشباع مي شود و با توجه به اين كه اسيدهاي چرب غيراشباع جزء تركيبات اصلي غشاء سلولي است درواقع ويتامين E تثبيت كننده و محافظ غشاء سلولي است. همچنين ويتامين E تشكيل راديكالهاي آزاد و پراكسيدها رااز اسيدهاي چرب غير اشباع كند يا متوقف مي كند.
سلنيوم در پيشگيري و درمان بيماريهای نکروز دهنده عضلات مؤثر بوده وبراي رشد و باروري لازم بوده در سيستم ايمني نقش فعالی ايفا مي كند .
اين دارو پس از تزريق به سرعت جذب و از طريق دستگاه گردش خون در بافتهاي بدن ذخيره مي شود كه بيشترين مقدار آن در كبد يافت مي شود و دفع آن به آهستگي انجام مي گردد .
موارد مصرف :
پيشگيري و درمان ديستروفي عضلاني تغذيه اي در گوساله ها ، بره ها و كره اسب هاي در حال رشد به خصوص در درمان بيماري عضله سفيد در بره ها و گوساله ها ، ديستروفي عضلاني در اسب بالغ و گاو ، نارسايي هاي توليد مثلي در گوسفند و گاو، جفت ماندگي در گاو و كاهش مقاومت نسبت به عوامل عفوني .
مقدار مصرف :
پيشگيري از بروز عضله سفيد در طول 4 هفته بعد از تولد بره و گوساله :
ميش : 10 ميلي ليتر 4 هفته قبل از زايمان
گاو : 30ميلي ليتر 4 هفته قبل از زايمان
پيشگيري از بروز ديستروفي عضلاني انزئوتيك :
بره و گوساله : 0.1 ميلي ليتر به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن
گاو و اسب : 0.1 تا 0.15 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن
درمان :
بره : 2-1 ميلي ليتر
ميش : 5 ميلي ليتر
گوساله : 10 ميلي ليتر
گاو : 30 ميلي ليتر
فواصل تزريق هر 4-2 هفته يكبار
روش مصرف :
به صورت زیر جلدی یا عضلانی ( دراسب فقط بصورت عضلانی مصرف شود )
موارد منع مصرف :
درميش هاي آبستن طبق نظر دامپزشک مصرف شود ، محصول بهتر است فقط درگونه هاي ذكرشده و با دزتعيين شده مصرف شود و نيز مصرف بيش از دز تعيين شده آن هم ممكن است باعث مسموميت گردد.
زمان پرهيز از مصرف :
گوشت گاو و گوساله : 30 روز پس از آخرين تزريق
گوشت بره و گوسفند : 14 روز پس از آخرين تزريق
شير : اطلاعات كافي وجود ندارد .
شرايط نگهداري :
درجاي خشك و در دماي 2 تا 30 درجه سانتي گراد و دور از نور و يخ زدگي نگهداري شود .
بسته بندي :
در ويالهاي 20 و 50 و 100 ميلي ليتري با فليپ كپ طلائی تیره