سلنيوم آلي ( مخمر سلنيوم) (پودر مخلوط در دان)

تركيب : هر كيلوگرم سل پلکس   حاوي 1000 ميلي گرم سلنيوم مي باشد.
 موارد مصرف :                :  سل پلکس در جيره حيوانات مختلف جهت تامين نياز سلنيوم بدن و بهبود سيستم آنتي اكسيدان بدن به كار مي‌رود.
 ويژگي هاي سل پلکس   این محصول  با الگوبرداري از طبيعت به وجود آمده است.
         به طور كامل جذب شده و در بافت هاي پروتئيني بدن ذخيره مي‌شود.
          در زمان توليد، استرس و بيماري نياز بدن را تامين مي‌كند.
 مزاياي سل پلکس   :
بهبود سيستم آنتي اكسيداني بدن و افزايش مقاومت در برابر بيماري ها
             بهبود كيفيت توليدات حيواني شامل گوشت، شير و تخم مرغ
افزايش ميزان باروري و جوجه درآوري در مرغ هاي مادر
بهبود تيتر آنتي بادي بدن
توليد مواد غذايي غني شده با سلنيوم
افزايش راندمان توليد
 ميزان مصرف: ppm 3/0 براي تمام گونه ها
 شرايط نگهداري: درجاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود.
 بسته بندي: پاكت 25 كيلوگرمي