قرص ضد انگل داخلی برای گربه

 

ترکیبات:

هر قرص حاوی:

پرازی‌کوآنتل   20 میلی‌گرم

پیرانتل امبونات    230 میلی‌گرم

موارد مصرف: در گربه برای درمان طیف وسیعی از انواع کرم های نواری و کرم های گرد شامل موارد ذیل کاربرد دارد.

آسکاریس‌ها: اشکال بالغ و نابالغ Toxascaris leonina, Toxacara cati

کرم‌های قلابی:Unicinaria Stenocephala, Ancylostoma Tubaeforme

کرم‌های شلاقی:Trichuris Vulpis

کرم‌های نواری:Dipylidium Caninum, Taenia SPP, Echinococcus SPP

دوز مصرف: گربه: 1 قرص به ازای هر 4 کیلوگرم وزن بدن

بچه گربه و گربه های با سایز کوچک:

زیر 2 کیلوگرم وزن بدن:       نصف  قرص

2-4 کیلوگرم وزن بدن:         1 قرص

4-8 کیلوگرم وزن بدن:         2 قرص

روش مصرف: فقط جهت تجویز از راه خوراکی. قرص را می توان به همراه غذا خورانید و یا مستقیما داخل دهان گربه قرار داد. قبل از تجویز دارو هیچ نوع پرهیز غذایی یا رژیم غذایی لازم نمی‌باشد.

برای درمان عفونت‌های معمول 1 بار درمان کفایت می‌کند اما در مواردی که عفونت‌های شدید کرمی مطرح است حتما باید درمان را برای 3 روز متوالی ادامه داد و در 14 روز بعد تکرار نمود. به‌دلیل اجتناب از خطر آلودگی مجدد حتما باید هر 3 ماه درمان را تکرار نمود.

موارد هشدار:

برای درمان گربه های زیر سن 4 هفته توصیه نمی‌شود.

همزمان با پی پرازین، مورانتل، لوامیزول، دی‌اتیل کاربامازین و ترکیبات ارگانو فسفره مصرف نگردد.

دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

فقط جهت درمان حیوانات استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق و محیط خشک نگهداری شود.