محلول خوراکی ویتامین و سلنیوم

ترکیبات:

Vitamin E:                   100000 mg

Sodium selenite:          500 mg

Excipient s.q:              1 liter

موارد مصرف: اهداف تغذیه‌ای و مدیریت مراحل بحرانی رشد و از شیرگرفتن

مصرف جیره‌های پرانرژی به منظور رشد سریع و تولید بالا، نیاز حیوان را به مصرف ویتامین Eو سلنیوم افزایش می‌دهد. ترکیب ویتامین Eو سلنیوم به عنوان یک آنتی‌اکسیدان دیواره سلولی عمل می‌نماید. لذا نیاز به ویتامین Eو سلنیوم در حیواناتی که خوراک پرانرژی و با درصد چربی بالا دریافت می‌کنند بالا می‌رود. سرتی سلن Eقادر به رفع این نیاز بالای حیوانات است.

دوز و روش مصرف:3 تا 5 روز متوالی مصرف گردد. از تجویز بیش از 10 روز اجتناب نمایید.

طیور و خرگوش: 1 لیتر برای 1000 لیتر آب آشامیدنی

گوسفند و بز: 1 میلی‌لیتر برای هر لیتر آب آشامیدنی

گوساله و در مراحل شیرخوارگی: 1 میلی‌لیتر در هر لیتر غذای مایع (شیر)

گاو شیری: در مرحله خشکی 1 میلی‌لیتر برای هر لیتر آب آشامیدنی 4 بار در طول ماه قبل از زایش با فاصله 5 روز

موارد هشدار:با سایر ترکیباتی که دارای سلنیوم هستند مصرف نگردد.

دوره منع مصرف: ندارد

بسته‌بندی: 1 لیتری