محلول موضعی –  ضدعفوني‌كننده‌ وپاك‌كننده‌
  ستريمايد ـ سي
شکل دارویی: محلول موضعی
تركيب‌ : حاوي‌ دو ماده‌ ضدعفوني‌كننده‌ وپاك‌كننده‌ زير است‌::
Cetrimide                                  37.5 g
Chlorhexidine gluconate            7.98 g
موارد مصرف‌ :
ستريمايد ـ سي‌ به‌دليل‌ خاصيت‌ضدعفوني‌كنندگي‌ (ستروني‌) و پاك‌كنندگي‌ فوق‌العادﮤ‌ ترکیبات آن ، قادربه‌ تأثير روي‌ ميكروب‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ از قبيل‌انواع‌ كلي‌باسيل‌ها، سالمونلاها، استرپتوكوك‌ها،استافيلوكوك‌ها، برخي‌ قارچ‌ها و ويروس‌هاي‌بيماري‌زاي‌ دام‌ و طيور در غلظت‌ تعيين‌ شده‌ مي‌باشد.
 محلول‌ ستريمايدـسي‌ باطيف‌ وسيع‌ اثر‌ براي‌ شستشو و ضدعفوني‌پوست‌ و محل‌ عمل‌ جراحي‌، رحم‌، پستان‌، زخم‌،دست‌، البسه‌، ظروف‌ و وسايل‌ شيردوشي‌، فضا ولوازم‌دامداري‌ و مرغداري‌، لوازم‌ و وسايل‌ جراحي‌ درغلظت‌هاي‌ مناسب‌ تعيين‌ شده‌، با اطمينان‌ كامل‌ از تأثيرمطلوب‌ آن‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.
 مقدار و روش مصرف ‌:
 در موارد مختلف‌ براي‌ ضدعفوني كف‌، ديوار‌،ظروف‌ غذا و آبخوري‌، ساير لوازم‌ مرغداري‌ و دامداري‌، شستشوي‌ دست‌ قبلو بعد از كار،  ايجادشرايط‌ مناسب‌ براي‌ اعمال‌ جراحي‌ كوچك‌و زايمان‌ ، شستشوي‌ زخم‌های واجد آلودگي‌ شديد، ضدعفوني‌ كردن‌چكمه‌ و لباس‌كار، نگهداري‌ لوازم‌ استريل‌ شده‌ و‌شستشوي‌ لوازم‌ جراحي‌ به‌ نسبت‌ حجمي‌ 1 به‌ 200 ليترآب‌ ( در مورد لوازم‌ جراحي‌ ترجيحاً با آب‌ مقطر) رقیق شود.
براي‌ ضدعفوني كامل‌ و سريع‌ پوست‌ و لوازم‌جراحي‌ به‌ نسبت‌ 1 به‌ 30 ليتر و براي‌ شستشو و ضدعفوني‌ دست‌ها پيش‌ از انجام‌ عمل‌ جراحي‌ به‌ نسبت‌ 1 به‌ 5با الكل‌ 70 درصد رقيق‌ شود.
نکات قابل توجه :
• در مواردي‌ كه‌ لوازم‌ فلزي‌ بيش‌ از 8 ساعت‌ درمحلول‌ ستريمايد ـ سي‌ باقي‌ بمانند ، افزودن‌ نيتريت‌ سديم‌4 درصد به‌ منظور جلوگيري‌ از تغييرات‌ ظاهري‌ آنها وتعويض‌ محلول‌، هفته‌اي‌ يك‌ بار توصيه‌ مي‌شود.
• استفاده‌ از محلول‌ ضدعفوني‌كننده‌ ستريمايد ـ سي‌هميشه‌ با توجه‌ به‌ موارد و غلظت‌ توصيه‌ شده‌ باشد.
• از تماس‌ پوست‌ و به‌خصوص‌ مخاط‌ داخلي‌ مانند چشم‌ وگوش‌ مياني‌ با ستریمايد ـ سي‌ غليظ‌ اجتناب‌ شود.
• از قرار دادن‌ اشياء و وسايل‌ لاستيكي‌ در ستریمايد ـ سي‌غليظ‌ خودداري‌ شود.
• سرنگ‌ و سوزن‌هايي‌ كه‌ با ستریمايد ـ سي‌ غليظ‌ضدعفوني‌ مي‌شوند پيش‌ از استفاده‌ با آب‌ يا سرم‌فيزيولوژي‌ شسته‌ شوند.
• براي‌ خنثي‌ كردن‌ اثر تحريكي‌ ستریمايد ـ سي‌ در موارد بلع‌اتفاقي‌، از مايعات‌ صابوني‌ رقيق‌ استفاده‌ شود.
شرايط‌ نگهداري‌ :در حرارت‌ معمولي‌ و داخل ظروف‌مناسب‌ نگهداري‌ شود.
احتیاط:دور از دسترس کودکان قرار داده شود.
بسته‌بندي ‌: گالن 75‌ .3 ليتري‌