بلوسهاي 40 گرمي Small Trace for sheep از مواد معدني كمياب و ويتامنها با مقدار زير تشكيل شده است.

مس

كبالت

سلنيوم

منگنز

روي

يد

ويتامين A

ويتامين D3

ويتامين E

 3/994 ميلي گرم

95 ميلي گرم

45 ميلي گرم

3/013 ميلي گرم

4/366 ميلي گرم

330 ميلي گرم

 198/030    i.u

i.u      39/606

   697       i.u     

موارد مصرف:
بلوسهايforsheep smALLTRACEجهت تامين منظم ويتامين ها و مواد معدني كمياب مورد نياز گوسفندان دريك دوره 180 روزه مورد استفاده قرار مي گيرند. اين     بولوس ها به همراه گريندر در نگاري به آهستگي حل شده و در صورت تامين پروتئين وانرژي مورد نياز باعث رشد منظم و نيز تسريع و افزايش باروري گوسفندان مي گردد.
مقدار و نحوه مصرف:
 يك بولوس به همراه گريندر هر 180 روز يك بار
موارد منع مصرف ، مراقبتها و احتياط هاي لازم :
از اين بولوس ها نبايد براي بره ها و گوسفندان زير 40 كيلوگرم  استفاده كرد.
– مصرف اين بولوس ها براي گوسفنداني كه هميشه و يا براي يك دوره طولاني در آغل نگهداي مي شوند، ممنوع است.
– در طول استفاده از اين بولوسها بايد از مصرف مكمل هاي ديگري كه حاوي مس و سلنيوم هستند خودداري كرد.
دوره پرهيز از مصرف:
هيچ منعي براي استفاده از شير گوشت در طي مدت مصرف يا پس از پايان آن وجود ندارد.
شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.
بسته بندي : بولوس هاي 190 گرمي در بسته بندي هاي 40 عددي عرضه مي گردند .
بلوسهاي 40 گرمي   for sheep  SMALL TRACEدر بسته بنديهاي 40عددي عرضه مي گردند.