دسته دارويي:
پروستاگلاندين

 
تركيب:
هر ميلي ليتر حاوي 263 ميكروگرم كلوپروستنول سديم معادل با 250 ميكروگرم كلوپروستنول است.

 
فارماكولوژي:
PG F2α و آنالوگ سنتتيك آن كلوپروستنول عوامل قوي لوتئوليتيك بوده و موجب تحليل رفتن بسيار سريع جسم زرد و توقف عملكرد ترشح هورمون پروژسترون آن مي‌گردند. اين پروستوگلاندين‌ها مستقيماً بر روي عضلات صاف رحم تأثير گذاشته و موجب انقباض رحم و شل شدن گردن رحم مي‌شوند.
در حيوانات با سيكل طبيعي 2 الي 5 روز پس از درمان، فحلي اتفاق خواهد افتاد و در حيوانات با آبستني بين 10 الي 150 روزه، 2 تا 3 روز پس از تزريق سقط جنين رخ مي‌دهد.

 
حيوان هدف:
گاو، اسب، گوسفند و بز

 
موارد مصرف:
در موارد فحلي خاموش، برنامه‌هاي كنترل شده توليد مثل نظير انتقال جنين، تقسيم اسپرم مرغوب، همزماني فحلي، سقط جنين در موارد آبستني ناخواسته، كيست لوتئال،  درمان پيومتر و اندومتريت مزمن و خروج جنين موميايي شده مورد مصرف دارد.

 
مقدار و روش مصرف:
محل تزريق را قبل از تزريق ضدعفوني كنيد.
گاو: 2.0 ميلي‌ليتر سينكروميت معادل 0.5 ميلي گرم كلوپروستنول به ازاي هر راس دام
يك تزريق براي اهداف درماني و يا سقط جنين كافي است. در برنامه‌هاي توليد مثلي مانند همزماني فحلي در گاو دو تزريق به فاصله 11 روز انجام شود.
اسب: براي ايجاد سقط جنين قبل از 12 روزگي آبستني 100 ميكروگرم معادل  0.4 ميلي‌ليتر سينكروميت بصورت داخل عضلاني تزريق شود. بهترين زمان 7 تا 8 روز پس از فحلي است. معمولاً ماديان بايد پس از 5 روز دوباره فحل شود.
گوسفند و بز: براي القاي زايمان  62.5 الي 125 ميكروگرم بصورت داخل وريدي در روز صد و چهل و چهارم آبستني تزريق گردد، زايمان حداكثر پس از 30 الي 35 ساعت انجام خواهد شد.

 

 

موارد منع مصرف:
بصورت داخل وريدي تزريق نگردد.
در حيوانات باردار تنها در زماني استفاده گردد كه سقط مد نظر باشد.

 
موارد احتياط:
استفاده از دارو پس از ماه پنجم آبستني در گاو، تاثير دارو را كاهش داده و ممكن است منجر به سخت زايي شود.
اين دارو از طريق پوست قابل جذب است، بيماران مبتلا به آسم و يا زنان باردار از حمل نقل آن پرهيز كنند و يا با احتياط فراوان مبادرت به حمل آن نمايند. در صورت آلوده شدن پوست به دارو، موضع بلافاصله با آب و صابون شستشو داده شود.

 
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت و ساير قسمتهاي خوراكي: 2 روز
شير: زمان پرهيز از مصرف ندارد.

 
نگهداري:
در دماي 25-15 درجه سانتي‌گراد و بدور از نور نگهداري شود.
دور از ديد و دسترس اطفال نگهداري شود.

 
بسته بندي:
هر جعبه حاوي 10 ويال 20 ميلي‌ليتري است