دسته دارویی : آنتی بیوتیک
ترکیب : هرمیلی لیترحاوی:
سولفادیازین سدیم 400 میلی گرم
تری متوپریم 80 میلی گرم
موارد مصرف :
مخلوط این دو آنتی بیوتیک موجب کاهش مقدار مورد نیاز درمانی شده و اثر ضد میکروبی آنهاچندین برابر میشود. این مخلوط باکتریسید بوده با طیف ضد میکروبی وسیع بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی اثر قابل توجه دارد.
سولفاپریم® در درمان عفونتهای باکتریایی دستگاههای تنفس ادراری تناسلی، گوارشی و سیستمیک در طیور، نشخوارکنندگان، سگ ، گربه مصرف می شود.
مقدار و روش مصرف :
طیور: 1 میلی لیتر در 2.5 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 الی 5 روز(یک شیشه 200 میلی لیتری در 500 لیتر آب آشامیدنی).
نشخوارکنندگان: 1-2 میلی لیتر به ازاء 30 کیلوگرم وزن بدن در آب آشامیدنی به مدت لازم.
سگ و گربه: 1-2 میلی لیتر به ازاء 30 کیلوگرم وزن بدن در آب آشامیدنی به مدت لازم.
زمان پرهیز از مصرف : شیر تا 7 روز، گوشت تا 3 روز پس از آخرین درمان و تخم مرغ در طول دوره درمان مورد مصرف انسان قرار نگیرد.
موارد منع مصرف :
حساسیت به سولفانامیدها و نارسایی های کبدی.
موارداحتیاط :
– آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
– قبل از مصرف محتوی بطری بخوبی تکان داده شود.
شرایط نگهداری : درمحل خشک وخنک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
 بسته بندی:  200 میلی لیتر