آنتی بیوتیک- بلوس خوراکی

 

گروه دارویی: سولفونامید

 

شکل دارویی: بلوس خوراکی

 

ترکیب: هر بلوس حاوی 2.5  گرم سولفادیمیدین می باشد.

 

مکانیسم اثر:
سولفادیمیدین، سولفونامید گسترده طیفی است که در رقابت با پارا آمینو بنزوئیک اسید، سبب مهار اسید فولیک و در نتیجه وقفه در سنتز پروتئین باکتری ها می گردد و باکتریواستاتیک می باشد. متعاقب تجویز خوراکی، دارو به سرعت از دستگاه گوارش جذب گردیده و بخوبی در بافت های بدن انتشار می یابد.

 

جذب سریع سولفادیمیدین از دستگاه گوارش و ثبات نسبتا طولانی دارو در خون موجب تاثیر درمانی مطلوب دارو می شود. دارو بویژه در کبد تغییرات متابولیکی( استیلاسیون و کونژوگاسیون) پیدا نموده و بخش عمده آن از طریق ادرار و نیز مقدار کمی از طریق مدفوع، صفرا، تعریق و شیر دفع می شود.

 
موارد مصرف :
سولفادیمیدین طیف ضد میکروبی وسیعی بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارد مانند: استرپتوکوک، استافیلوکوک، باسیلوس آنتراسیس، کلستریدیوم تتانی و پرفرژنس، اشریشیاکولی، سالمونلا، پاستورلا، کلامیدیا، نوکاردیا و تک یاخته هایی نظیر کوکسیدیا و توکسوپلاسما.گونه هایی از پزودوموناس، لپتوسپیرا و پروتئوس به این دارو نسبتا مقاوم هستند. سولفادیمیدین به شکل خوراکی در درمان عفونت های سیستمیک حساس به سولفادیمیدین در گوشتخواران، نشخوارکنندگان، طیور و بوقلمون تجویز می گردد.

 
گوشتخواران : پنومونی  و آنتریت
نشخوارکنندگان: دیفتری گوساله، گندیدگی سم، اکتینوباسیلوز، متریت، پلی آرتریت، ورم پستان
طیور خانگی و بوقلمون: وبای مرغان و کریزای عفونی

 
مقدار و روش مصرف :
گوشتخواران:

 

شروع درمان: 55 میلی گرم سولفادیمیدین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در روز اول (نصف بولوس به ازای هر 20 کیلوگرم وزن)

 
ادامه درمان: 27.5 میلی گرم سولفادیمیدین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در روزهای دوم، سوم، چهارم و پنجم (یک چهارم  بولوس به ازای هر 20 کیلوگرم وزن)

 

 

نشخوارکنندگان:

 

شروع درمان: 220 میلی گرم سولفادیمیدین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در روز اول ( 4.5 بولوس به ازای هر 50 کیلوگرم وزن)

 
ادامه درمان: 110 میلی گرم سولفادیمیدین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در روزهای دوم، سوم و چهارم           ( 2 بولوس به ازای هر 50 کیلوگرم وزن )

 
طیور خانگی و بوقلمون:

 

196-134 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، روزانه به مدت 4 روز متوالی     (هر 10 قطعه، یک بولوس همراه با آب آشامیدنی یا دان)

 

 

موارد منع مصرف و تداخلات دارویی:  مصرف دارو در نارسائی های کبدی و کلیوی، توام با داروهای آنتی اسید، املاح کلسیم، ویتامین K و در موارد حساسیت به دارو منع شده است.
در گاوهای شیرده 20 ماهه و بیشتر، گوساله ها تا یک ماهگی و طیور تخمگذار نباید مصرف شود.

 
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت گاو و گوساله : 10 روز
گوشت گوسفند و بز: 10 روز
گوشت طیور گوشتی: 10 روز
شیر: 4 روز

 

موارد احتیاط:
دارو بیش از 7 روز متوالی نباید مصرف شود. افزودن ترکیباتی که مزه آب را تغییر داده و در نتیجه باعث افزایش مصرف آب و دارو شود، توصیه می شود.

 

اثرات جانبی: اسهال، استفراغ، کریستالوری و انسداد مجاری ادراری، ضعف عضلانی، بروز علائم حساسیتی،  بثورات جلدی و آنمی همولیتیک دیده شده است.

 

شرایط نگهداری: در مکان خشک ودردمای بین 10 تا  25 درجه سانتیگراد و دوراز نورنگهداری شود.

 

بسته بندی: بلیستر 10 عددی در جعبه های 50 عددی