دسته دارویی : ضد کوکسیدیوز
ترکیب : هرمیلی لیتر حاوی :
سولفاکینوکسالین سدیم  25.60 میلی گرم دیاوریدین  6.40 میلی گرم
موارد مصرف :
– کنترل و درمان کوکسیدیوز ناشی از ایمریاتنلا،آیمریا آسروولینا، آیمریا ماکسیما و آیمریا نکاتریکس  در طیور.
– کنترل مرگ و میر وبای طیور ناشی از پاستورلامولتوسیدا و کاهش میزان شیوع تیفوئید ناشی از سالمونلا گالیناروم در بوقلمونها.
– به منظور پیشگیری از تلفات جنین و کاهش قدرت جوجه درآوری در مواقعی که خطر کوکسیدیوز گله های مادر را تهدید می کند.
– کنترل و درمان کوکسیدیوز گاو،گوسفند،بز،سگ و گربه.
مقدار و روش مصرف :
طیور: 3 میلی لیتر در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز در اختیار طیور قرار داده و سپس درمان را به مدت 2 روز قطع نموده و مجدداٌ 3 روز ادامه داده شود.
زمان پرهیز از مصرف : در پولتهای تخمگذار درمان باید 28 روز قبل از شروع تخمگذاری قطع شود.
زمان پرهیز از مصرف گوشت مرغ 7 روز و در گاو 11 روز پس از آخرین درمان می باشد.
موارد منع مصرف:
-در گاوهائیکه شیر آنها به مصرف انسان می رسد استفاده نگردد.
– در طیور تخمگذاری که به مصرف انسان می رسد، استفاده نگردد.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  250 میلی لیتر