تركيب:

هر ميلي ليتر حاوي 50 ميلي گرم ويتامين ايي و 0.5 ميلي گرم سلنيوم بصورت سديم سلنيت مي‌باشد.

 

فارماكوديناميك:

ويتامين E به عنوان يك آنتي اكسيدان با متوقف ساختن روند تشكيل راديكالهاي آزاد و هيپرپروكسيدها موجب محافظت و جلوگيري از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غيراشباع مي‌شود كه موجب تثبيت و محافظت از غشاء سلولي مي‌گردد. همچنين اين ويتامين در سنتز ATP و متابوليسم انرژي و قدرت باروري و ايمني بدن نيز تاثير دارد. سلنيوم نيز خواص آنتي اكسيداني داشته و با شركت در تركيب آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز موجب حذف پراكسيدها و در نتيجه كاهش تشكيل راديكالهاي آزاد مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك:

اين ويتامين پس از تزريق به سرعت جذب شده و از طريق دستگاه گردش خون در بافت‌هاي بدن ذخيره مي‌گردد كه بيشترين آن در بافت كبد مي‌‌باشد. دفع اين ويتامين همانند ساير ويتامين‌هاي محلول در چربي به آهستگي صورت مي‌پذيرد.

 

موارد مصرف:
پيشگيري ودرمان علائم ناشي از كمبود ويتامين E و سلنيوم كه از جمله اين علائم مي‌توان به ديستروفي عضلاني (بيماري ماهيچه سفيد)، كاهش مقاومت به عوامل عفوني و نارسائي‌هاي توليد مثلي مانند عدم باروري و جفت‌ماندگي اشاره نمود.

 

 

مقدار و روش مصرف:

 

تزريق اين دارو به صورت زيرجلدي و يا عضلاني بوده و در اسب فقط عضلاني است.

 

جهت پيشگيري از بروز بيماري عضله سفيد در طول 4 هفته بعد از تولد مصرف دارو بشرح زير توصيه مي‌گردد:

 

ميش: 10 ميلي‌ليتر

 

گاو: 30 ميلي ليتر 4 هفته قبل از زايمان به صورت زير جلدي و عضلاني (جهت پيشگيري از بيماري گوساله)

 

بره و گوساله: 0.1 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن

 

گاو و اسب: 0.1 تا 0.15 ميلي‌ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن

 

جهت درمان ديستروفي عضلاني مصرف دارو بشرح زير توصيه مي‌گردد:

 

فواصل تزريق هر 2-4 هفته يكبار

 

بره: 1-2 ميلي ليتر

 

ميش: 5 ميلي ليتر

 

گوساله: 10 ميلي ليتر

 

گاو: 30 ميلي ليتر

 

 

موارد احتياط:
از مصرف اين دارو در انسان اكيداً خودداري شود و در صورت وقوع اتفاقي با در دست داشتن جعبه و يا بروشور دارو سريعاً به مراكز درماني مراجعه گردد.

 
عوارض جانبي:
احتمال بروز واكنش‌هاي آنافيلاكتيك بخصوص در تزريق داخل وريدي در اسب وجود دارد. مصرف بيش از اندازه سبب بروز مسموميت مي‌گردد.

 

زمان پرهيز از مصرف:
گوشت گاو تحت درمان: 30 روز
گوشت گوسفند تحت درمان: 14 روز
گوشت گوساله تحت درمان: 20 روز

 
شرايط نگهداري:

 

در دماي كمتر از 30 درجه سانتي‌گراد و دور از نور نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت گردد.

 

بسته بندي:

 

ويال 50 ميلي ليتري