تركيب: این ترکیب شامل مواد زیر است :
Vitamn D3
Vitamn E
Vitamn B12
Inositol
Selenium
Crrier q.s.to
مقدار و نحوه مصرف: 
طيور : 50 تا 100 ميلي ليتر در 100 ليتر آب آشاميدني به مدت 5 تا 7 روز 
گوسفندو بز: 5 ميلي ليتر براي هر راس دام
   
 موارد مصرف: 
 بهبود توليد وافزايش وزن
  نرمي غيرطبيعي مغز( آنسفالومالاسي)
 در جهت رفع مشكلات باروري و افزايش ميزان جوجه درآوري
  اصلاح متابوليسم چربي ها – بهبود كيفیتي گوشت
  براي افزايش توليد تخم مرغ
  در همه بيماران مبتلا به كمبود ويتامين E و سلنيوم
  ديستروفي عضلاني 
  عارضه اكسوداتيو- هيدور پريكارديوم
  آسيت
نكروتيك پانكراس
تداخل دارويي: ندارد.
 زمان پرهيز از مصرف:  ندارد.
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 بسته بندي: بطري يك ليتري