سرباتوکس
مايكوتوكسين بايندر جهت کنترل مسمومیت های ناشی از وجود سموم قارچیدر جيره غذايي دام، طيور و آبزيان
SORBATOX  تركيبي است به شكل پودر  كه  با  ايجاد  پيوند غير قابل برگشت  با  مايكوتوكسين های موجود در مواد اوليه و خوراك آلوده  مانع بروز مسموميت هاي ناشي از سموم قارچي مي گردد.
مایکوتوکسین ها که به علت شرایط نگهداری نامناسب اغلب در ذرت ، سویا ، جو و کنجاله ها یافت        می شوند  باعث بروز یک سری علائم کلینیکی نظیر کاهش رشد و تولید ، تضعیف سیستم ایمنی ، ضایعات کبدی و افزایش تلفات در مراحل مختلف پرورش می گردند.
 SORBATOX به دليل دارا بودن  درصد بالاي آلومينيوم سيليكات وpH   اسيدي با ايجاد ظرفيت كاتيوني مناسب باعث جذب  بسيار بالاي انواع مايكوتوكسين ها در دستگاه گوارش مي گردد.
مزاياي استفاده از سرباتوكس :
– ممانعت از تضعيف سيستم ايمني، در نتيجه پاسخ مطلوب اين سيستم به واكسن ها
– بهبود ضريب تبديل غذايي با جلوگيري از اختلالات گوارشي و تنظيم حركات دودي روده
– افزايش توليد ، افزايش جوجه درآوري  و كاهش مرگ و مير جنين در گله هاي مادر
– كاهش دفع ميزان Aflatoxin M1 با شير و ممانعت از اثرات سرطانزايي اين ماده در انسان
– ممانعت از اختلالات باروري و سقط جنين ناشي ازZearalenone در نشخواركنندگان
– پيشگيري از ضايعات كبدي و كاهش تلفات در انواع ماهي به ويژه  قزل آلاي رنگين كمان
– امكان استفاده همزمان از مايكوستات جهت جلوگيري از رشد كپك ها  در خوراك
ميزان مصرف: –   نسبت به شدت آلودگي خوراك  0.5 تا 2.5 كيلوگرم در تن
– هنگام بروز علا ئم مسموميت اين ميزان را مي توان تا 5 كيلوگرم در تن افزايش داد .
بسته بندي: كيسه چند لايه 25 كيلوگرمي