دسته دارویی: آنتی کوکسیدیال

 
ترکیب: هر کیلوگرم سالینومایسین 12% حاوی 120 گرم سالینومایسین سدیم می باشد.

 
مکانیسم اثر: سالینومایسین سدیم یک آنتی کوکسیدیال یونوفوره حاصل از استرپتومایسین آلبوس است که با یون های سدیم و پتاسیم ایجاد کمپلکس های قابل حل در چربی می نماید وبدین ترتیب باعث افزایش نفوذ پذیری غشا تک یاخته نسبت به این یون ها می شود.

 

با افزایش غلظت یون های مثبت در درون سلول، پمپ سدیم – پتاسیم در غشاء سلول فعال شده و با مصرف ATP به صورت فعال شروع به خارج کردن این یون ها از سلول می نماید. پس از مدتی ذخیره ATP سلول به پایان می رسد و پس از آن در اثر خاصیت اسمزی آب به درون سلول تک یاخته نفوذ می کند و در نتیجه سلول متورم شده واعمال اندام های درون سلولی مختل و در نهایت انگل منهدم می شود. سالینومایسین روی مروزوآیت، اسپروزوآیت و شیزونت های بالغ تمام گونه های پاتوژن آیمریا اثر می گذارد.

 
موارد مصرف: ساکوکس 120® برای پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز در طیور گوشتی و پولت های جایگزین تخم گذار مصرف می شود و بر گونه های مختلف آیمریا شامل آیمریا تنلا،آیمریا نکاتریکس،آیمریا آسرولینا،آیمریا میواتی،آیمریا برونتی،آیمریا ماگزیما مؤثر است.

 
مقدار و روش مصرف:
– جوجه های گوشتی: 500 گرم ساکوکس 120® درهرتن خوراک(معادل 60 گرم سالینومایسین سدیم درهرتن خوراک).
– پولت های جایگزین تخم گذار: 400 گرم ساکوکس 120® درهر تن خوراک ( تقریبا معادل 50گرم سالینومایسین سدیم درهرتن خوراک)

 
تـوجـه! : دارو بايد به طور كامل و با دقت با خوراك مخلوط شود. براي بدست آوردن مخلوط يكنواخت بايد ابتدا پرميكس ساکوکس 120® را به نسبت 1 به 10 (1 دارو – 10 خوراك) با مكمل هاي غذايي یا خوراك مخلوط و پس از آن مخلوط آماده را با دقت به خوراك اصلي اضافه و مخلوط نمود.

 
تداخل دارویی: تا هفت روز قبل وپس از مصرف ساکوکس 120® نباید از تیامولین استفاده شود، در غیر این صورت احتمال کاهش شدید رشد و مرگ ومیر وجود دارد. دارو را همراه با سایر ضد کوکسیدیوزها به کار نرود.

 
موارد احتیاط: دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود. در هنگام کار وحمل ونقل از ماسک ضد غبار، لباس محافظ و دستکش استفاده شود. پس از استفاده دارو حتما دست ها را با آب و صابون بشوئید و در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.

 
زمان پرهیز از مصرف: 5 روز قبل از کشتار مصرف دارو باید قطع گردد.

 
هشدار محیط زیست: این دارو برای حیاط وحش مضر است و نبایستی در مکان هایی که حیوانات غیر اهلی و پرندگانی که تحت درمان نیستند نگهداری شود.

 
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
بسته بندی: پاکت های آلومینیومی سه لایه لامیننت 5 کیلوگرمی.