تعریف : سانگروویت ، محرک رشد طبیعی از گیاه Macleaye Cordate مشتق شده از خانواده Sangunaria Canadesis می باشد. ترکیبات این محصول در گروه بنزوفناتینین آلکالوئید می باشد.

 مکانیسم اثر:
ترکیبات بنزوفناتینین آلکالوئید: این ترکیبات در خلال فرایند دریافت غذا از طریق سیستم اعصاب نباتی بر اعضای گوارش( مانند کبد؛ معده ، روده و …) اثر نموده ، سبب تحریک تولید و ترشح شیره های گوارشی به ویژه شیره معده و همچنین افزایش ترشح پپسین ، اسید هیدرو کلریک، ترشح بزاق و صفرا، افزایش اشتها و دریافت غذایی شده ، منجر به هضم و جذب بهتر مواد غذایی شده و در نهایت ضریب تبدیل غذایی را بهبود می‌بخشد.
Sanguinarin: اصلی ترین جزء ترکیب محصول سانگروویت محسوب شده و مولکول آن در PH های مختلف پایدار می باشد. در نتیجه این محصول در برابر اسید های معده تا زمان رسیدن به محل عمل خود، روده کوچک ، بدون تغییر باقی می‌ماند. این ماده با خاصیت ضد التهابی خود منجر به افزایش قابلیت نفوذپذیری جدار روده شده و در نتیجه منجر به جذب بهتر و ابقاء مواد غذایی می‌شوند. این ماده با اتصال به آنزیم های ترشح شده توسط میکروب های روده ای ، مانع اتصال این آنزیم ها با اسیدهای آمینه شده و در نتیجه باعث هضم و جذب بهتر پروتئین ها گشته و میزان اسید های آمینه ( قابل دسترس) در خون را افزایش می‌دهد.
 نکات قابل توجه  : در تولید این محصول از فناوری Micro- granulate استفاده گردیده که منجر به پایداری محصول در طی فرایند پلت کردن غذا می‌شود.
 مزایای استفاده از سانگروویت:
– ترکیبی کاملاً گیاهی
– محرک عملکرد ارگان های گوارشی ( معده – روده و لوزالمعده)
– بهبود عملکرد و سلامت کبد
– خاصیت ضد التهابی
– هضم و جذب بهتر مواد غذایی
 –  محرک سیستم ایمنی
–  کاهش تلفات وازده ها به علت جذب بهتر غذا
–  افزایش میزان اسید آمینه قابل دسترس در سطح خون
–  محرک رشد و تولید
–  تحریک ترشح بزاق و جذب کننده طیور به طرف غذا
 سانگروویت در مرغ تخمگذار:
– بهبود ضریب تبدیل غذایی
– بهبود رشد و کمک به یکنواختی
– بهبود رنگ زرده به واسطه جذب بهتر مواد غذایی
    سانگروویت در جوجه گوشتی:
– بهبود ضریب تبدیل غذایی
– افزایش میزان وزن گیری روازنه
– کاهش میزان مصرف آب به نسبت ماده غذایی خشک قابل هضم و در نتیجه ایجاد بستر مناسب، کاهش ریسک عفونت های تنفسی و ثانویه و کمک به مدیریت بهداشتی فارم
– بهبود کیفیت لاشه
– جلوگیری از بروز سندرم کبد چرب به واسطه بهبود عملکرد کبدی
– کاهش آسیب های ناشی از کلستریدیوم پرفرنژز و کوکسیدیوز به دلیل دارا بودن خاصیت ضد التهابی این محصول
    سانگروویت در گاو شیری:
– افزایش باروری و تولید شیر دارای چربی و پروتئین بالا
– عدم تاثیر بر فلور شکمبه
– بهبود طبقه بندی لاشه
– افزایش وزن گیری
 مقدار و روش مصرف:  سانگرویت در جیره غذایی تمام گونه های دامی با دوز توصیه شده مصرف می‌گردد.
جوجه گوشتی :200 تا 500 گرم به ازای هر تن دان.
مرغ تخمگذار: 300 تا 500 گرم به ازای هر تن دان.
گاو شیری و پرواری : 300 تا 500 گرم به ازای هر تن کنسانتره
 زمان پرهیز از مصرف:  ندارد.
 تداخل دارویی : با انواع جیره ها و دارو ها سازگار است و با مصرف آنتی بیوتیک ها از بین نمی‌رود.
شرايط نگهداري: در جای خشک و خنک نگهداری شود.
بسته بندي:  کیسه های 25 کیلوگرمی