محلول ضد انگل خارجی برای سگ و گربه
ترکیبات:
فیپرونیل 10 گرم
نگهدارنده 100 میلی‌لیتر
موارد مصرف: در سگ‌ها و گربه‌ها جهت درمان، کنترل و ممانعت از هجوم پشه و کنه به کار می‌رود.
مبارزه با پشه Ctenocephalides Spp و کنهIxodes PP , Rhipicephalus sanguineus
روش مصرف: فقط برای استفاده خارجی است و می باید به صورت مستقیم استفاده شود.
پوشش سر پیپت را شکسته، ناحیه ای از پوشش بدن را در ناحیه تیغه بازوها در نظر گرفته به نحوی‌که پوست قابل مشاهده باشد. نوک پیپت را بر روی پوست قرارداده و به سرعت محتویات آن را بر روی پوست خالی کنید.
دوز مصرف:
گربه: فقط 60 میلی‌لیتر بدون توجه به وزن بدن
سگ بر مبنای جدول زیر:

وزن بدن

دوز

حجم پیپت

از 1 تا 10 کیلوگرم

به ازای هر سگ یک پیپت

0.67 میلی‌لیتر

از 11 تا 20 کیلوگرم

به ازای هر سگ یک پیپت

1.34 میلی‌لیتر

از 21 تا 40 کیلوگرم

به ازای هر سگ یک پیپت

2.68 میلی‌لیتر

بالای 40 کیلوگرم

به ازای هر سگ یک پیپت

4.02 میلی‌لیتر

تکرار تجویز دارو: این محصول بر مبنای میزان درگیری محیط با پشه، تا 3 ماه در سگ و تا 5 هفته در گربه‌ بر علیه پشه ها مؤثر است.
هم‌چنین محصول فوق می‌تواند تا 30 روز سگها را عاری از کنه نگه دارد بنابراین تکرار تجویز بین 1 تا 3 ماه متغییر است که این امر بستگی به گونه حیوان (سگ یا گربه) و انگل (پشه یا کنه) دارد.
بنابراین در زمانهائی‌که احتمال هجوم مجدد پشه یا کنه وجود دارد تجویز ماهانه فیپرولکس توصیه می‌گردد. در صورتی‌که حیوان خانگی به پشه حساس بوده و یا در صورتی‌که کنترل کنه ضروری باشد کاربرد ماهانه ضرورت مضاعف می‌یابد.
موارد هشدار:
در گربه‌های با سن کمتر از 3 ماه و یا وزن کمتر از 1 کیلوگرم استفاده نشود.
در سگ های با وزن کمتر از 1 کیلوگرم استفاده نشود.
در صورتیکه حیوان خود را لیس زد ممکن است مدت کوتاهی افزایش بزاق در حیوان مشاهده گردد.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
موارد احتیاط:
به صورت مستقیم استفاده گردد.
از تماس با پوست انسان اجتناب گردد.
در حین به کار بردن دارو از کشیدن سیگار، نوشیدن و یا خوردن اجتناب گردد.
قبل و بعد از استفاده از محصول دست‌ها را بشوئید.
در مجاورت غذا، نوشیدنی، پرسنل و یا محصولات بهداشتی و داروئی نگهداری نشود.
قبل از بازی کردن، نوازش نمودن و یا راه بردن حیوانتان اجازه دهید تا محصول خشک گردد.
بسته‌بندی: پیپت پلاستیکی محتوی 0.5 میلی‌لیتر برای گربه ها و پیپت های پلاستیکی 0.67 میلی لیتری، 1.34 میلی لیتری، 2.68 میلی لیتری و 4.02 میلی‌لیتری برای سگ‌ها بر اساس وزن حیوان.
تیوب‌ها به صورت جداگانه در جعبه‌های بسته بندی قرار دارند.