پودر مخلوط در دان

دسته دارویی:آنتی بیوتیک

 

 

500 gr

Oxytetracycline pure

1000 gr

Excipients qs. to

 
ترکیب: هر كيلوگرم دارو حاوي:

 
فرمول شیمیایی :
C22H24N2O9
مکانیسم اثر:

 

اکسی تتراسایکلین آنتی باکتریال وسیع الطیف باکتریواستاتیک می باشد که متعلق به گروه تتراسایکلین ها بوده و در برابر طیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی (به جز پسودوموناس، کلبسیلا و پروتئوس) بر روی باکتری هایی مانند بوردتلا، باسیلوس، کورینه باکتریوم، کمپیلوباکتر، اشرشیا کلی، هموفیلوس، پاستورلا،سالمونلا، استافیلوکوک و استرپتوکوک، و مایکوپلاسما، ریکتزیا و کلامیدیا مؤثر می باشد.که از طریق ممانعت از اتصال آمینوآسیل ترانسفراز ریبونوکلئیک اسید (aa-tRNA) بر روی تحت واحد S30 ریبوزوم از سنتز پروتئین باکتری های در حال رشد جلوگیری می نماید. هم چنین این دارو باعث کاهش تبدیل گلوتامات به پروتئین سلولی شده و از رشد باکتری ها جلوگیری می نماید. تتراسایکلین ها هم چنین روی تحت واحد S50 ریبوزوم ها اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذ پذیری باکتری های حساس می شود.

 
موارد مصرف: فیداکس®جهت بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی و همچنین در کنترل و درمان سینوویت عفونی، وبای طیور، عفونت کیسه های هوایی، هگزامیتیازیس و بیماری تاج آبی به کار می رود.

 
مقدار و روش مصرف:
طیور:
جهت بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی 20 تا 100 گرم در تن خوراک.
جهت کنترل سینوویت عفونی ناشی از مایکوپلاسما سینوویه و وبای طیور ناشی از پاستورلا مولتی سیدا 200 تا 400 گرم در تن خوراک.
جهت کنترل CRD و عفونت کیسه های هوایی ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و اشرشیاکولی (E.Coli ) هشتصد گرم در تن خوراک به مدت 7 تا 14 روز بطور مداوم.
جهت کاهش مرگ و میر ناشی از عفونت کیسه هوایی ناشی از اشرشیاکولی(E.Coli) هزار گرم درتن به مدت 5 روز به طور مداوم.
بوقلمون: جهت بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن 20 تا 100 گرم در تن خوراک به طور مداوم.
جهت کنترل سینوویت عفونی ناشی از مایکوپلاسما سینوویه 400 گرم در تن به مدت 7 تا 14 روز به طور مداوم.
جهت کنترل هگزامیتیازیس ناشی از هگزامیتا مله مله آگریمیدیستیس 200 گرم در تن بمدت 7 تا 14 روز به طور مداوم.
جهت کنترل عوامل باکتریایی پیچیده مرتبط با بیماری تاج آبی 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.

 
موارد منع مصرف: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد استفاده نگردد.

 
تداخل دارویی: مصرف همزمان اکسی تتراسایکلین ها باکینولون ها، پلی میکسین- ب، پنی سیلین، استرپتومایسین، باسیتراسین، نئومایسین و بی کربنات سدیم بعلت ایجاد اثرات آنتاگونیستی توصیه نمی گردد. همچنین در طول دوره مصرف اکسی تتراسایکلین از کاربرد ترکیباتی که حاوی کاتیون های فلزی مانند آهن ،کلسیم، منیزیم می باشد بعلت ایجاد کمپلکس و در نتیجه کاهش جذب اکسی تتراسایکلین خودداری گردد.
استفاده طولانی مدت و یا مصرف دزهای بالاتر از میزان توصیه شده در عفونت های حاد می تواند موجب کمبود ویتامین های گروه B و K3، تجمع سم در کبد و عوارض جانبی دیگر را در پی داشته باشد.

 
موارد احتیاط: دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از آماده سازی و مصرف دارو دست ها را کاملاً با آب و صابون بشوئید.

 
عوارض جانبي: هر چند مسمومیت عمومی به ندرت اتفاق می افتد ولی وقوع کولاپس در حیوانات ضعیفی که از تتراسایکلین ها استفاده می کرده اند گزارش شده است.

 
زمان پرهيز از مصرف: 7 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

 
شرایط نگهداری : در محل خشك وخنك (بین 10 تا 25 درجه سانتي گراد) و دور از نور مستقيم نگهداري شود.

 
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از تاریخ تولید.

 
بسته بندی: هر جعبه حاوي 4 فویل آلومینیومی 5 کیلوگرمي.