موارد مصرف  : آنزیم مخصوص نشخوارکنندگان که بصورت  پودر مخلوط در دان

ترکیب:فیبروزیم حاوی آنزیم های سلولاز و همی سلولاز به فرم محافظت شده در برابر تجزیه شکمبه ای می باشد. هر گرم فیبروزیم حاوی 1000 واحد XUآنزیم زایلاناز می‌باشد.

ویژگی‌های فیبروزیم:

– آنزیم های موجود در فیبروزیم به وسیله پیوندهای گلیکوزیدی کپسوله شده ودر شکمبه تجزیه نمی‌شوند.

– مواد فیبری موجود در مواد خوراکی را تجزیه می‌کند.

– افزایش قابلیت هضم فیبر

– بهبود قابلیت هضم مواد خشبی و علوفه ای به ویژه در گاوهای پرتولید یا سرعت عبور بالای مواد خوراکی از شکمبه.

– افزایش تولید اسید های چرب فرار  در شکمبه

– بهبود مصرف خوراک

– افزایش تولید

میزان مصرف: 15 گرم برای هر گاو در روز در تمام طول دوره تولید.

شرایط نگهداری:در جای خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی:پاکت 25 کیلوگرمی