مکمل دارویی تزریقی
گروه دارويي:
مكمل دارويي تزريقي
تركيبات:
هر ميلي ليتر از اين دارو حاوي 100 ميلي گرم بوتافسفان، 2 ميلي گرم اسيد فوليك و 0.05 ميلي گرم ويتامين B12 مي باشد.
موارد مصرف:
تأمين كننده مقدار قابل توجهي فسفر، اسيد فوليك و شكل طولاني اثر ويتامين B12 در اسب. تجويز اين محصول موجب بهبود ميزان توليد گلوبول هاي قرمز و افزايش ظرفيت حمل اكسيژن و كاهش خستگي اسب هاي مسابقه مي گردد.
روش مصرف:
تزريق عضلاني، وريدي و يا زيرجلدي
مقدار مصرف:
20- 5 ميلي ليتر در حيواناتي با بيماري هاي حاد (در صورت نياز روزانه تكرار شود)
10- 5 ميلي ليتر در حيوانات سالم
بسته بندي:
ويال 100 ميلي ليتري