دسته دارويي: ضد انگل

شکل دارويي: سوسپانسیون خوراکی

تركيب دارو : هر میلی لیتر حاوی:

لوامیزول هیدروکلراید

5/37 میلی‌گرم

تریکلابندازول

50 میلی‌گرم

مكانيسم اثر:

فلونیل ترکیب همخوانی، با اثر قوی ضد کرم‌های روده‌ای-  معدی و کبدی است و کرم های گرد روده ، دستگاه تنفس و خصوصاً سه مرحله کپلک کبدی را از بین می‌برد.

لوامیزول پی از تجویز خوراکی از روده جذب شده و در سراسر بدن پخش می‌گردد. نیمه عمر دفع پلاسمایی دارو، در گونه های مختلف متفاوت بوده ، در گاو 6-4 ساعت و سگ 4-5/1 ساعت می باشد.

متابولیت ها از طریق ادرار و مدفوع ظرف چند روز دفع می‌گردند.

تریکلابندازول پس از مصرف خوراکی به سرعت در بدن به متابولیت های سولفوکساید و سولفون تبدیل می‌شود حداکثر غلظت پلاسمایی آن طی 36-12 ساعت پدید می آید .

حدود 50% دارو پس از متابولیزه شدن از طریق صفرا دفع می‌گردد.

فارماکوکینتیک:

لوامیزول با تاثیر برروی سیستم عصبی کرم، سریعاً باعث فلج شدن انگل ها و در نتیجه تسهیل در جدا شدن آنها از مخاط دستگاه تنفس و گوارش و خروج سریع انگل ها از بدن می‌شود.

 تریکلابندازول از طریق مهار آنزیم فومارات ردوکتاز، اعمال مکانیکی و تولید انرژی را در بدن انگل مختل نموده و باعث نابودی آن می‌شود. تریکلابندازول بر چرخه زندگی انگل از مرحله نابالغ تا بلوغ به طور کامل اثر دارد.

موارد مصرف:

کرم‌های ریوی : دیکتیوکولوس فیلاریا

کرم‌های معده- روده ای: همونکوس کونتورتوس، انواع گونه های تریکوسترونژیلوس، استرتاژیا، کوپریا، نماتودیروس، بونوستوموم، ازوفاگوستوموم، شابرتیا، استرونژیلوس پاپیلوزوس و تریشوریس اوویس.

کرم‌های ریوی : فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا و فاسیولوئیدس مگنا.

موارد منع مصرف:

فلونیل را می‌توان با اطمینان به دام های جوان و آبستن خورانید ولی در آبستنی‌های سنگین و حیوانات تحت استرس و یا بسیار ضعیف، دارو با احتیاط مصرف شود.

به علت امکان بروز پنومونی استنشاقی، دارو را به زور به دام نخورانید.

این دارو برای ماهیان سمی است لذا از ورود آن به آب های جاری خوددرای نمایید.

مقدار و روش مصرف: سوسپانسیون فلونیل به صورت خوراکی و پس از تکان دادن شدید بطری تا رسیدن به مخلوط یکنواخت، توسط دارو خوران تجویز می‌شود .

سوسپانسیون فلونیل برای استفاده با تمام انواع دارو خوران های اتوماتیک مناسب است.

1 میلی لیتر سوسپانسیون فلونیل برای 5 کیلوگرم وزن بدن در گوسفند و بز توصیه می‌شود.

عوارض جانبی :

فلونیل در مقادیر درمانی اثر جانبی نداشته و کاملاً بی خطر است.

در اثر خوردن فلونیل در مقادیری بیش از مقادیر درمانی ممکن است 60-15 دقیقه پس از مصرف علایمی از قبیل افزایش ترشح بزاق، تحریک پذیری اعصاب، تکرر ادرار و مدفوع؛ مشکل تنفسی، لرزش و ناهماهنگی عضلات در گوسفند و بز مشاهده گردد که موقتی بوده و  ظرف حدود 1 ساعت برطرف می‌شود.

  فلونیل می بایست حتماً برحسب وزن صحیح دام و دوز دقیق توصیه شده برای آن مصرف گردد.

به دلیل سوسپانسیون بودن محصول، فلونیل قبل از مصرف بطری را تا رسیدن به یک مخلوط یکنواخت به شدت تکان دهید.

زمان پرهیز از مصرف :شیر: 7 روز                                 گوشت: 28 روز

شرايط نگهداري:به صورت ایستاده در محل خنک نگهداری شود از مجاورت حرارت ، یخ زدگی و نور مستقیم آفتاب محافظت گردد.