شکل  دارویی:محلول استریل تزریقی

گروه دارویی:   آنتیبیوتیک وسیع الطیف که  آنالوگ کلرامفنیکل است

ترکیب دارو :هر میلی لیتر حاوی 300  یا 100میلی گرم ماده فلوروفنیکل می‌باشد.

مکانیسم اثر دارو : فلورفنیکل یکی از مشتقات کلرامفنیکل می‌باشد که برعلیه میکروارگانیسم های گرم منفی و گرم مثبت و مقاوم به کلرامفنیکل فعال می‌باشد.

این دارو با تاثیر برروی ریبوزوم‌ها سنتز پروتئین‌ها را در باکتری مهار می‌کند و در مقابل آنزین استیل ترانسفراز باکتری های مقاوم به کلرامفنیکل غیر فعال نمی‌شود.

موارد مصرف دارو : این آنتی بیوتیک برای استفاده در گاو، گوسفند، و بز ، برعلیه کمپلکس بیماری‌های تنفسی و تب حمل ونقل( پاستورلا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس سامنوس)، اسهال گوساله ها( کورینه باکتریوم پیوژنز ، سالمونلاها، استرپتوکوک ها، کلبسیلاهاو هموفیلوس مامنوس)، گندیدگی سم ، کراتوکونژکتیویتعفونت سیستم ادراری تناسلی و به طور معمول عفونت های باکتریایی توصیه می‌شود.

وتافنیکل برعلیه میکروارگانیسم‌های بیماری‌زایی که به آنتی بیوتیک‌هایی مانند اکسی تتراسیکلین‌ها، اکسولینیک اسید وکنولون‌ها مقاومند موثر می‌باشد. مطالعات انجام شده حاکی از این است که دارو نسبت به سایر آنالوگ‌های کلرامفنیکل قوی‌تر می‌باشد.

مقدار و روش مصرف: دو روش دارد

1-به صورت تک دوز: 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام( 2 سی سی به ازای 15 کیلوگرم وزن بدن) به صورت زیر جلدی

2- به صورت دوز تکراری: 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام ( 1 سی سی به ازای 15 کیلوگرم وزن بدن) به صورت داخل عضلانی ( فقط داخل عضله گردن) که تزریق دوم 48 ساعت بعد از تزریق اول توصیه می‌شود بهتر است که در یک نقطه از بدن بیش از 10 سی سی از حجم محلول تزریق نشود.

زمان پرهیز از مصرف:تزریق دارو از 28 روز قبل از کشتار قطع شود و از مصرف شیر و گوشت تا 5 روز پس از تزریق خودداری گردد.

شرایط نگهداری:در دمای 30-15 درجه سانتی گراد نگهداری شود.