دسته دارویی:آنتی بیوتیک

ترکیب :هر کیلوگرم پودر حاوی 6 گرم فلاوفسفولیپول همراه با اکسیپیان مناسب می‌باشد کهبه صورت  پریمیکس6/0% است.

مکانیسم اثر:

فلاوفسفوپیول با تاثیر بروری بیوسنتز دیواره باکتری، باکتری را از بین برده و مانع رشد وتکثیر باکتری‌ها می‌شود. این دارو با تاثیر بر روی باکتری های غیر پاتوژن موجب کاهش اثرات زیانبار این باکتری‌ها برروی غشاء داخلی روده ها گشته، سلامتی بیشتر دیواره روده و جذب بهتر مواد غذایی و همچنین جذب مجدد آب از روده ها را باعث می شود و از این طریق موجب کاهش رطوبت بستر گشته و مانع رشد و تکثیر باکتری های پاتوژن و کوکسید یاها در بستر میشود.

فلاوفسفولیپول با تاثیر مثبت بر گونههای لاکتوباسیل که با تولید اسید لاکتیک و کاهش pHمحیط روده باعث از بین رفتن باکتریهای پاتوژن روده ای مانند کلستریدیوم ، سالمونلا واشرشیا کلی می‌شوند و عملاً باعث حفظ آنان می گردد.

فلاسفولیپول ، جهت درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و برخی از باکتری های گرم منفی نظیر پاستورلا استفاده می‌شود.

فلاوفسفولیپول همچنین دارای خاصیت ضد فاکتور R(انتقال ژن مقاوم از یک باکتری به باکتری دیگر) بوده واز این طریق باعث حذف، عدم انتقال و حتی از بین بردن باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک های دیگر می‌گردد. فلاوفسفولیپول بامهار تولید Skatolها مانع ایجاد استرس حاصل از گرما، واکسیناسیون و حمل و نقل می‌گردد.

موارد مصرف:

– افزایش وزن لاشه و کیفیت آن و بهبود ضریب تبدیل غذایی در نیمچه های گوشتی

– افزایش تعداد تخم مرغ در گله های تخمگذار

– کاهش تلفات و ضایعات در انواع طیور گوشتی، تخم گذار و بوقلمون

– افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل در گوساله های پرواری و گاوهای شیری

– کاهش رطوبت بستر و پیشگیری و کنترل عفونت های روده ای

– افزایش مقاومت در مقابل انواع استرس‌ها از جمله استرس ناشی از گرما

مقدار و روش مصرف:

طیور تخمگذار:833-500 گرم فلاوفسفولیپول در هر تن خوراک مصرفی

      جوجه های گوشتی  :833-500 گرم فلاوفسفولیپول در هر تن خوراک مصرفی

بوقلمون  :833- 500 گرم  فلاوفسفولیپول در هر تن خوراک مصرفی

گاو گوشتی و گوساله های پرواری  :2500-500 گرم فلاوفسفولیپول در هر تن خوراک مصرفی

موارد منع مصرف:به علت قابلیت تحمل نامحدود و عدم مشاهده مسمومیت حتی استفاده در دوز بالا، موارد منع مصرف ندارد.

زمان پرهیز از مصرف:مولکول فلاوفسفولیپول به علت بزرگی و عدم جذب روده ای، درگوشت و تخم مرغ جذب نمی‌شود . بنابراین زمان پرهیز از مصرف وجود ندارد.

تداخلات دارویی:وجود ندارد. با تمام اشکال دارویی مخلوط در آب قابل استفاده است.

شرایط نگهداری:در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی:بسته های 100 گرمی