فرمکتو: پری بیوتیکی که برای تمام طیوروآبزیان قابل استفاده میباشد.

 

تعریف پری بیوتیک:پری بیوتیک درلغت به معنی پیش نیاز زند گی می باشد و د رواقع کربوهیدراتهای پیچیده ای هستند که وقتی وارد سیستم گوارشی میشوند بستر مناسبی را برای میکروارگانیسمهای مفید فراهم کرده وموجب بلوغ زودرس دستگاه گوارش میشوند.

نحوه عملکرد:فرمکتو با متاثر نمودن جمعیت میکروبی روده و بلوغ دستگاه گوارش موجب افزایش زمان ماندگاری خوراک در دستگاه گوارش،افزایش قابلیت هضم خوراک،افزایش رشد،افزایش ایمنی وبهبود ضریب تبدیل خوراک خواهد شد.
مقدار مصرف فرمکتو:

 

1-جوجه های گوشتی تا 21 روزگی :1800-1600 گرم و سپس تا آخر دوره 1000-850 گرم در هر تن خوراک،

 

طبق آزمایشات انجام شده در ایران سطح 1800-1500 گرم از 1 تا 21 روزگی جوجه‌های گوشتی بهترین عملکرد را نشان داده است.

 

2- مرغ های مادر و تخم‌گذار: از 1 روزگی تا 20 هفتگی 1400-1300 گرم و از 21 هفتگی تا آخر دوره 1000-850 گرم در هر تن خوراک.

 

3- بوقلمون در سنین آغازین :1800-1600 گرم ودر دوره های رشد و پایانی 1000-850 گرم در هر تن خوراک.

 

 

خصوصیات دیگر فرمکتو:

 

– دارو نیست
– شیمیایی نیست
– هضم وجذب نمیشود
– استریل وغیرزنده است
– تقویت کننده میکروفلورای دستگاه گوارش
– سه سال ماندگاری دارد
مزایای استفاده از فرمکتو:
– افزایش در جذب پروتئین وانرژی
– افزایش در جذب املاح معدنی
– افزایش50کیلوکالری به انرژی جیره
– افزایش رشد در جوجه های گوشتی
– افزایش تولید تخم مرغ در مرغان تخم گذارو مادر

 

 

نکات مهم در صرفه جویی اقتصادی در هنگام استفاده از فرمکتو در جیره:

 

 

1- افزایش 50 کیلو کالری انرژی قابل متابولیسم به هر کیلوگرم جیره توسط فرمکتو

 

2- افزایش 0.5 پروتئین به هر کیلوگرم جیره در زمان استفاده از فرمکتو

 

3- کاهش تلفات

 

4- افزایش میانگین وزن، یکنواختی گله وبهبود ضریب تبدیل

 

5- کاهش هزینه مصرف آنتی بیوتیک

 

 

 

دوره پرهیز از مصرف : ندارد.

 

 

نگهداری: در محل خشک و خنک دور از نور آفتاب نگهداری کنید.