فارما متوکسین® (تری متوپریم + سولفا دی متوکسین)
محلول خوراکی

 
دسته دارویی: آنتی بیوتیک

 
ترکیب دارو: هر میلی لیتر فارمامتوکسین® حاوی :

 

 

200 mg

Sulfadimetoxine

40 mg

Trimethoprim

1 ml

Excipient qs.to

 
مکانیسم اثر: سولفا دی متوکسین از تبدیل اسید پارا آمینوبنزوئیک به اسید دی هیدرو فولیک جلوگیری کرده و تری متوپریم از احیاء اسید دی هیدروفولیک در روند ساخت اسیدهای نوکلئیک ممانعت بعمل می آورد.این دو ماده با اثر سینرژیسم بر یکدیگر دارای خاصیت باکتریسیدی هستند و با مکانیسم فوق برروی اغلب ارگانیسم های گرم منفی نظیر گونه های اشر شیاکلی، هموفیلوس، پاستورلا ، سالمونلا و گرم مثبت نظیر استافیلوکوک و استرپتوکوک ، همچنین مایکوپلاسما و پروتوزوآها مؤثر می باشند.

 
موارد مصرف: فارمامتوکسین® جهت پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماری های ناشی از عوامل باکتریایی حساس به سولفادی متوکسین + تری متوپریم ، نظیر CRD، کلی با سیلوز ، کوریزای عفونی ، پنو مونی های باکتریایی و اسهال های عفونی تجویز می گردد.

 
مقدار و نحوه مصرف:
1 لیتر فارما متوکسین در 2000 لیتر آب آشامیدنی به صورت روزانه به مدت 3 تا 5روز متوالی

 
موارد منع مصرف: تجویز فارمامتوکسین در طیور تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

 
توجه: از استفاده دارو در آبهای اسیدی (PHکمتر از 6) خودداری نمائید.

 
تداخلات دارویی: مشاهده نشده است.

 
زمان پرهیز از مصرف: مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

 
شرایط نگهداری : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
بسته بندی: ظروف پلی اتیلنی یک لیتری.