ماده موثره:3 فیناز تولید شده از منشاء قارچی تریکودرما یشی  ( آنزیم فیتاز)

فعالیت آنزیمی : ppu/G5000 فیتاز

مکانیسم عمل: در مواد گیاهی فرم اصلی ذخیره فسفر به صورت فیتات می‌باشد. فیتات می تواند به کانیون های معدنی ( مثل آهن، کلسیم، منیزیم و روی) ، اسید های چرب، نشاسته، پروتئین، و اسیدهای آمینه متصل شده وبا ایجاد کمپلکس باعث عدم جذب این مواد گردد. فیتاز باعث آزاد سازی فسفر و سایر مواد مغذی متصل به فیتات می‌گردد و علاوه بر افزایش جذب مواد مغذی و کاهش میزان استفاده از افزودنی های تامین کننده فسفر در جیره، باعث کاهش عوارض زیست محیطی ناشی از دفع فسفات از بدن طیور می شود. 3- فیتاز موجود در فایناز حتی در شرایط محیطی روده، بسیار فعال می باشد که این موضوع جهت اثربخشی مطلوب محصول در مدت زمان اندک جذب در طیور حائز اهمیت است.

ویژگی‌های آنزیم فایناز: فایناز علاوه بر فیتاز، حاوی مقادیر قاب توجهی بتاگلوکوتاز، زاپلاتاز، سلولاژ، اسید فسفاتاز واسید فیتاز می‌باشد. به منظور تجزیه کامل اسید فیتیک ( فینات) به شش مولکول حاوی فسفر و یک مولکول اینوزیتول و افزایش در دسترس قرارگیری فسفر از فیتات، علاوه بر فیتاز به فعالیت آنزیمی اسید فسفاتاز واسید فیتاز نیز احتیاج است که این آنزیم‌ها در ترکیب فایتاز موجود می‌باشند.

میزان مصرف:به دلیل وجود تفاوت‌هایی در نحوه استفاده از فسفر در بدن طیور ، توصیه می‌شود فیتاز بیشتری در طیور با رشد سریع مانند طیور گوشتی و بوقلمون نسبت به طیور تخمگذار استفاده شود.

طیور گوشتی و بوقلمون:ppu/KG500 یا معادل 100 گرم فایناز در هر تن دان مصرفی

طیور تخمگذار:ppu/KG300 یا معادل 60 گرم فایناز در هر تن دان مصرفی

شرایط نگهداری:در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی:کیسه های 20 کیلوگرمی