آنتی بیوتیک پودر محلول در آب
جهت درمان اختصاصی بیماری نوزما در زنبور عسل

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی:پودر محلول در آب
ترکیب: یک گرم از پودر حاوی 25 میلی گرم فوماژیلین DCH فعال می باشد.
موارد مصرف: داروی اختصاصی برای درمان بیماری نوزما در زنبور عسل.

مقدار و روش مصرف : برای درمان نوزما، ضروری است هر کلنی 10 قاب مقدار 100 میلی گرم ماده موثره فوماژیلین دریافت نمایند اگر کلنی دارای طبقه باشد برای هر طبقه 75 میلی گرم باید اضافه شود. بچه کندوهای 5 قاب نیز 75 میلی گرم فوماژیلین دریافت می کنند.
فوماژیلین داروی فصلی بوده و 2 بار در سال، اوایل پاییز و بهار مصرف می گردد.
درمان پاییزی: در فصل پاییز دارو به شکل شربت خوراکی تجویز می شود.
طرز تهیه و مصرف شربت خوراکی: یک ساشه 50 گرمی فوماژیلین  به  2 لیتر آب ولرم (حداکثر 30 درجه سانتی گراد) اضافه و بهم زده شود و سپس مقدار 50 لیتر شربت( دو قسمت شکر+ یک قسمت آب) که خنک شده است به آن افزوده ، کاملا مخلوط شود.
شربت 4مرتبه، هرمرتبه یک لیتربا فاصله7 روز به هرکندوخورانده شود، فوماژیلین نسبت به حرارت حساس می باشد، لذا هنگام تهیه از مصرف آب داغ و شربت گرم خودداری شود.در ضمن شربت باید جایی گذاشته شود که آخرین نوزادان متولد شده بتوانند از آن استفاده کنند.
درمان بهاری:در فصل بهارو درعفونتهای شدید دارو به شکل پودر خوراکی یا اسپری مایع مصرف می گردد.
روش تهیه و مصرف پودر خوراکی: به یک ساشه 50 گرمی مقدار یک کیلوگرم پودر قند نرم شده افزوده و  مخلوط نموده، سپس به تدریج 17 کیلوگرم پودر قند نرم شده افزوده و کاملا مخلوط نمایید مقدار مصرف برای هر کندو 3 کیلوگرم می باشد، به طوری که  مقداری ازپودر قند حاوی دارو بر روی قسمت فوقانی چوب قاب های کندو پاشیده شود.
مصرف دارو به شکل اسپری مایع:
برای این منظور به یک ساشه 50 گرمی مقدار 2 لیتر آب ولرم افزوده سپس 15 لیتر شربت ( دوقسمت شکر+ یک قسمت آب) خنک شده به آن اضافه کرده خوب مخلوط نموده و اسپری کنید و در عفونتهای شدید پس از 2 روز درمان را تکرار نمایید.
توجه:
1- فقط کلنی هایی تحت درمان قرار گیرند که به حد کافی قوی باشند کلنی های ضعیف باید حذف شوند و لوازم مربوط به آنها ضد عفونی گردند.
2- کندوهایی که در پاییز درمان شده اند، در بهار با نصف مقدار دارو درمان می شوند.
موارد احتیاط:
1- در زمان شهدآوری از مصرف دارو خودداری نمایید.
2- شربت و یا پودر خوراکی را به اندازه نیاز تهیه کنید.
شرایط نگهداری: ساشه ها را در یخچال نگهداری نمایید.
بسته بندی: ساشه 50 گرمی