دسته دارويي: آنتي بیوتیک

 
فرمول مولکولی : تايلوزين فسفات
C46H80NO21P

 

تركيب: هر كيلوگرم دارو حاوي:

 

 

250 gr

Tylosin Active

1000 gr

Excipients qs to

مكانيسم اثر: تايلوزين جزء دسته آنتي بيوتيك هاي ماكروليدي و داراي خاصيت باكتري سيدال مي باشد كه از تخمير نوعي قارچ به نام Streptomyces fradiae بدست مي آيد. فيدوزين® با مهار سنتز پروتئين در ريبوزوم ها باعث وقفه در رشد و نابودي باكتري ها مي گردد. مكانيزم خاص تأثیر ماکرولیدها ضمن جلوگیری از رشد سریع میکروارگانیسم ها از ایجاد مقاومت باکتریایی نسبت به اين گروه ممانعت می کند.
طيف اثر: تايلوزين فسفات فقط در مصارف دامپزشكي کاربرد داشته و عمدتاً بر عليه باكتري هاي گرم مثبت مؤثر است ولی بر روی اسپيروكتها و انواعی از باكتري هاي گرم منفي (غير از كلي فرم ها) و حتی برخی ویروس های بزرگ نيز مؤثر است. پس از مصرف عمدتاً از بخش قدامی روده کوچک جذب می گردد. دو راه اصلی دفع از طریق ادرار و صفرا می باشد. فیدوزین یکی از اولین داروهای انتخابی در برابر عفونت های ناشی از مایکوپلاسما ها می باشد.
موارد مصرف :
جوجه های گوشتی و پولت های جایگزین تخم گذار : براي پيشگيري و كنترل بيماري هاي مزمن تنفسي (CRD) ناشي از مايكوپلاسما گالي سپتيكوم، مایکوپلاسما سینوویه، همچنین درمان و پیشگیری از آنتریت نکروتیک وابسته به گونههای حساس کلستریدیوم پرفرژنس.
جوجه های گوشتی : براي افزايش وزن و بهبود ضريب تبديل خوراک.
مرغ هاي تخم گذار: براي بهبود ضريب تبديل خوراک و افزايش ميزان تخم گذاري از طريق كنترل سطح MG و MS.
گاوهاي گوشتي: براي كاهش بروز آبسه هاي كبدي ناشي از فوزوباكتريوم نكروفوروم و اكتينومايسس پيوژنز.
مقدار و روش مصرف:
1- جوجه های گوشتی و پولت های بوقلمون جایگزین: برای پیشگیری از بیماری های مزمن تنفسی در جوجه ها و سینوزیت عفونی و سینوسیت در جوجه بوقلمون ها فيدوزين®، به ميزان 4 كيلوگرم در 3 تا 5 روز اول زندگي و سپس تكرار دوم 2 روز، در هفته چهارم و برای درمان بیماری های ذکر شده در بالا یک بار در روز؛ به میزان 4 کیلوگرم در تن خوراک به مدت 3 تا 7 روز.
2- جوجه های گوشتی: براي افزايش رشد20 تا 200 گرم فيدوزين® در هر تن خوراك از یک روزگی تا سن کشتار.
3- مرغ های تخم گذار : برای افزایش تخم گذاری 200 گرم فيدوزين® در هر تن خوراک از شروع تخم گذاري تا انتهاي دوره.
توجه! : برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شود ابتدا پرمیکس فيدوزين® را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با 10 کیلوگرم خوراک در ادامه با 100 کیلوگرم خوراک و در نهایت با 1000 کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.
موارد عدم مصرف: در خوراک هایی که بیش از 2 درصد بنتونیت دارند نبایستی استفاده گردد. تایلوزین فسفات درحیواناتی که دارای حساسیت فوق العاده به آن و یا سایر آنتی بیوتیکهای ماکرولیدی (به عنوان مثال، اریترومایسین) می باشند منع مصرف دارد. در صورتی که براساس میزان توصیه شده مصرف گردد هیچ گونه تداخل دارویی مشاهده نمی گردد.
تداخل دارويي:
از مخلوط كردن و مصرف هم زمان فيدوزين® همراه با ساير آنتي بيوتيك ها خودداری گردد . از تجویز هم زمان فيدوزين® با لینکوزآمیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.
موارد احتياط:
فيدوزين® فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود. به دلیل احتمال ایجاد حساسیت های تنفسی در معرض مکرر قرار گرفتن با فيدوزين® ممکن است حساسیت ایجاد کند لذا در صورت استفاده بی رویه از این محصول تنها باید پس از در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه جایگزین، مورد استفاده قرار گیرد. در هنگام مصرف و حمل و نقل دارو از لباس محافظ، ماسك ضد غبار و دستكش استفاده كنيد. مصرف این دارو برای موجودات آبزی سمی می باشد.
عوارض جانبي: در صورت استفاده به روش و ميزان توصيه شده فيدوزين® عوارض جانبي ندارد.
زمان پرهيز از مصرف: دارو 5 روز قبل از كشتار قطع و خوراك بدون دارو در اختيار گله قرار گيرد.
شرايط نگهداري: در محل خشك وخنك (بین 10 تا 25 درجه سانتي گراد) و دور از نور مستقيم نگهداري شود.
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از تاریخ تولید.
بسته بندی: هر جعبه حاوي 4 فویل آلومینیومی 5 کیلوگرمي.