سوسپانسیون خوراکی
 لواميزول‌ + تريكلابندازول
شکل دارویی : سوسپانسیون خوراکی
تركیب ‌: هر ميلي‌ليتر  فلونیل حاوي‌ 37.5 ميلي‌گرم‌لواميزول‌ هيدروكلرايد و 50 ميلي‌گرم‌تريكلابندازول می باشد.‌
 موارد مصرف :‌ فلونیل جهت درمان موارد زیر کاربرد دارد:
كرم‌هاي‌ ريوي‌: ديكتيوكولوس‌ فيلاريا و پروتوسترونژیلوس
نماتودهای لوله گوارش : همونكوس‌ كونتورتوس‌، انواع‌گونه‌هاي‌ تريكوسترونژيلوس‌، استرتاژيا، كوپريا،نماتوديروس‌، بونوستوموم‌، اوزوفاگوستومم‌، شابرتيا،استرونژيلوس‌ پاپيلوزوس‌ و تريشوريس‌ اوويس‌
ترماتودهای‌ كبدي ‌: فاسيولا هپاتيكا، فاسيولا ژيگانتيكا وفاسيولا‌ مگنا
موارد احتیاط :
• در حیوانات آبستن‌ ، حيوانات‌ تحت‌استرس‌ و يا بسيار ضعيف‌ با احتياط‌ مصرف‌ شود.
• به‌علت‌ امكان‌ بروز پنوموني‌ استنشاقي‌، دارو را به‌ زور به‌دام‌ نخورانيد.
• اين‌ دارو براي‌ ماهيان‌ سمی‌ است‌ لذا از ورود آن‌ به‌آب‌هاي‌ جاري‌ خودداري‌ نماييد.
مقدار و روش‌ مصرف :‌ سوسپانسيون‌ فلونيل‌‌ خوراكي‌ ، پس‌ از تكان‌ دادن‌ شديد بطري‌ تارسيدن‌ به‌ مخلوط‌ يكنواخت‌، توسط‌ مایع خوران‌تجويز‌شود.
گوسفند و بز :2 ميلي‌ليتر سوسپانسيون‌ فلونيل‌ براي‌ 10 كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌ .
نكات‌ قابل‌ توجه ‌: بعد از كار با دارو دست‌ها را خوب‌ بشوييد.
عوارض جانبی : در اثر تجویز خوراکی‌ فلونيل‌ در مقاديري‌ بيش‌ از مقادير درماني به گوسفند، بز، 60-15 دقیقه پس از مصرف ‌احتمال بروز علايمي‌ از قبيل‌ افزايشترشح‌ بزاق‌،تحريك‌پذيري‌ اعصاب‌، تكرر ادرار و مدفوع‌، مشكل‌تنفسي‌، لرزش‌ و ناهماهنگي‌ عضلات‌، جودداردكه‌ این علایم موقتي‌ بوده‌ و حدود 1 ساعت بعد ‌برطرف‌ خواهد شد.
زمان‌ پرهيز از مصرف :
گوشت:28 روز
شیر:7 روز
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: بطري های‌ 1 ليتري‌