دسته دارویی:ضد باکتری ( سیستمیک)

شکل دارو:محلول خوراکی

ترکیب :هر میلی لیتر حاوی 200 میلی گرم ماده فلومیکوئین موثر است.

مکانیسم اثر: فلومیکوئیت مانند سایر ترکیبات ضد باکتریایی گروه کینولون ها یک ترکیب باکتریسید است که با مهار فعالیت آنزیم DNAژبرازباکتریایی موجب تداخل در امر سنتزDNAمی‌گردد این دارو به سرعت جذب بافت‌ها شده و غلظت خونی آن حدود 30 دقیقه بعد از تجویز به حداکثر می‌رسد. همچنین دفع این دارو سریع می‌باشد.

طیف اثر :  فلومیکوئین از مشتقات کینولون‌ها می‌باشد که با اثر ضد باکتریایی بخصوص برعلیه باکتری‌های گرم منفی مانند انواع گونه‌های کلبسیلا، آنتروباکتر، پروتئوس، سالمونلا، کمپیلوباکتر، شیگلا، پاستورلامولتوسیدا و اشریشیا به کار می‌رود. این دارو همچنین برروی برخی از باکتری های گرم مثبت نیز موثر می‌باشد.

کارایی:فلومیکوئین  یک داروی آنتی باکتریال قوی و موثر برای پیشگیری و درمان بیماری های عفونی دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی طیور می‌باشد.

موارد مصرف:این دارو برای درمان پاستورلوز، کلی باسیلوز ، کریزا، کمپلکسهای باکتریایی همراه با CRD، تورم مفصل استافیلوکوکی و همچنین سالمونلوزدر طیور، اردک و غاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و روش مصرف:این دارو از طریق آب آشامیدنی تجویز می‌گردد . دوز معمول دارو براساس سن، 12 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.

جوجه های گوشتی:

2- 1 هفته

25 میلی لیتر در 100 لیتر آب آشامیدنی

6-3 هفته

50 میلی لیتر در 100 لیتر آب آشامیدنی

پولت‌های تخم‌گذار و مادر:

کمتر از 2 هفته

25 میلی لیتر در 100 لیتر آب آشامیدنی

بیشتر از 2 هفته

50 میلی لیتر در 100 لیتر آب آشامیدنی

طول دوره درمان 5-3 روز می باشد .

برای به دست آوردن محلول ابتدا مقدار مورد نیاز را به نسبت 1 به 10 ( یک لیتر دارو- ده لیتر آب) کاملاً مخلوط نموده و سپس محلول به دست آمده را در تانک یا سیستم آب آشامیدنی طیور بریزید.

موارد عدم مصرف:این دارو در موارد زیر نباید مورد استفاده قرار گیرد.

1- حساسیت مفرط نسبت به دارو

2- نارسایی شدید کبدی و کلیوی

3- پرندگانی که تخم آنها جهت مصارف انسانی در نظر گرفته شده است.

تداخل دارویی :مصرف این دارو همراه با سولفامیدها، تری متوپریم‌ها و مشتقات نیتروفوران به علت اثرات آنتاگونیستی توصیه نمی‌شود.

موارد احتیاط:

1- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

2- زمان قطع دارو تا کشتار کمتر از دو روز نباشد.

3- آب آشامیدنی محتوی دارو بایستی در طی 24 ساعت پس از تهیه مصرف گردد و همچنین به عنوان تنها منبع آب خوراکی در دسترس طیور قرارداده شود.

شرایط نگهداری:در محل خشک و خنک ( پایین تر از 25 درجه سانتی گراد) و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی   :ظروف پلاستیکی یک لیتری