فسفو مايسين كلسيم + فروكتوز
پودر محلول در آب

 
دسته دارويي : آنتي بيوتيك

 
تركيب دارو : هر 100 گرم دارو حاوي مقادير زير مي باشد:

 

 

25 gr

Fosfomycin Calcium

18 gr

Froctose

3000 IU

Vitamin E

43 gr

Electrolyte

100 gr

Excipients q.s. to

 
مكانيسم اثر : فسفومايسين آنتي بيوتيكی وسيع الطيف و باكتريو سيدال مي باشد كه بر روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي مؤثر مي باشد و از طريق ممانعت از تشكيل N – استيل موراميك اسيد مانع تشكيل ديواره سلولي باكتري شده و در نتيجه باعث مرگ باكتري مي گردد. ويتامين E در بهبود سيستم ايمني و باروري مؤثر است.

 
فروكتوز : تأثير فسفومايسين را افزايش داده و به عنوان يك منبع انرژی زا در افزايش وزن مؤثر است.

 
موارد مصرف : بعنوان انتخاب اول در پيشگيري و درمان بيماري هاي كلي با سيلوز،‌ سالمونلوز، كوريزاي عفوني، پاستورلوز ، ‌ليستريوز، سينوزيت،‌ سندرم تورم سر، ‌تيفوئيد مرغان ، آنتريت و نكروتيك و آنتريت اولسراتیو كاربرد دارد.
در طيور گوشتي، مرغ مادر ن‍‍‍‍‍‍ژاد سبك و سنگين ، مرغ تخم گذار (به غير از دوره توليد) شتر مرغ و بوقلمون مصرف مي گردد.

 
مقدار و روش مصرف :
جهت درمان : 160 ميلي گرم از دارو به ازاي هر كيلوگرم وزن پرنده به مدت 3تا5 روز متوالي به آب آشاميدني اضافه گردد.
جهت پيشگيري : 80 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن پرنده بمدت 7 روز به آب آشامیدنی اضافه گردد .

 
توجه: این دارو را می توان به میزان 60 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن پرنده جهت پیشگیری در دان مصرفی اضافه نمود.

 
زمان پرهيز از مصرف : در طيور گوشتي 7 روز قبل از كشتار مصرف دارو قطع گردد.

 
شرايط نگهداري : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید

 

بسته بندي : ساشه هاي آلومینیومی 500 گرمي