دسته دارویی:ضدانگل

شکل دارویی:قرص

مکانیسم اثر:فبانتل یک داروی ضد انگلی جدید است که مکانیسم دقیق و نحوه اثر فارماکودینامیک آن تا به حال روشن نشده است، ولی تجربیات و تحقیقات متعدد و نشان داده است که این دارو تاثیر قابل توجهی برروی انواع کرم های دستگاه گوارش ( روده و معده ) وتنفس دارد.

موارد مصرف:این دارو سبب انهدام تمام مراحل رشد نماتودها شامل مراحل سوم، چهارم و پنجم لاروی می‌گردد .

به طوری که قادر است لارو استرتاژیا استرتاژی را کاملاً معدوم نماید. این دارو علاوه بر تاثیر روی مراحل لاروی انگل‌ها، تاثیر قاطع براشکال بالغ انگل‌های روده ، معده و ریه گوسفند و بز مانند تریکوسترونژیلوس ، همونکوس، استرتاژیا، نماتودیروس ، ازوفاگوستوموم، شابرتیا، بونوستوموم و دیکتیوکولوس فیلاریا دارد.

همچنین فعالیت سستودها را در بدن حیوانات متوقف می‌کند. فبانتل به عنوان دارویی با قابلیت تحمل فوق‌العاده در بدن حیوانات حتی با مقادیر زیاد و اثرات قابل توجه فارماکولوژیک نظیر ویژگی های ضد اسپاسم و ضد التهاب و تورم شناخته شده است.

 مقدار و روش مصرف:

به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام 5 میلی گرم ماده موثره یا طبق جدول زیر از راه خوراکی،

گوسفند و بز :

تا 20 کیلوگرم                        یک قرص

21 تا 40 کیلوگرم                    دو قرص

41 تا 60 یک کیلو گرم             سه قرص

عوارض جانبی:فبانتل دارویی کاملاً بی خطر است، حتی مصرف 40 برابر دوز درمانی آن هیچ گونه مسمومیتی ایجاد نمی‌کند.

شرایط نگهداری :دور از دسترس کودکان قرار گیرد

بسته بندی:جعبه 100 عددی