محلول خوراکی ویتامین آ، د3، ئی
تركيب:
هر ليتر محلول خوراكي ليپوسل حاوي:
ويتامين A                 د100000000 واحد بين المللي‌
ويتامين D3               د20000000  واحد بين المللي‌
ويتامين E                 د 40          گرم‌
موارد مصرف:
ويتامين هايE ، 3D،A  در رشد و فعاليت قسمت هاي مختلف بدن حيوانات بسيار موثرند و كمبود آنها باعث بروز عوارضي در پوست، مخاط چشم، عضلا‌ت و استخوان ها مي شود. اين ويتامين ها همچنين تاثير به سزايي در فرآيندهاي توليدي طيور دارند و تامين نياز بدن طيور از اين ويتامين ها مي تواند كاملا‌ در بهره وري از آنها موثر باشد.
مقدار و روش مصرف:
مقدار ويتامين هاي مورد نياز طيور بر اساس سن و جثه و جيره غذايي توسط دكتر دامپزشك تعيين مي شود با اين وجود مي توان از فرمول پيشنهادي زير نيز استفاده كرد:
 طيور: يك ليتر از محلول AD3E  در 1000  ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف: ندارد.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك ليتري.