پودر مخلوط در دان لینکومایسین 0.88 %
تركيب:
هر كيلوگرم پريميكس لينكومايسين محتوي 8/8 گرم لينكومايسين هيدروكلرايد مي باشد.‌
موارد مصرف:
جهت كنترل و پيشگيري ورم روده نكروتيك ناشي از كلستريديوم پرفرينژنس، كمك به رشد و بهبود ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي
مقدار و نحوه مصرف: ‌
جهت پيشگيري از بروز ورم روده نكروتيك و بهبود ميزان رشد و بهبود ضريب تبديل غذايي با دوز 500 گرم در هر تن خوراك از هفته اول پرورش جوجه هاي گوشتي تا انتهاي دوره‌
زمان پرهيز از مصرف:  ندارد
تداخل دارويي:
مصرف هم زمان با اريترومايسين، نووبيوسين، ماكروليدها و فلورفنيكل مصرف نشود.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و زير دماي 25 درجه سلسيوس نگهداري شود.
موارد احتياط:
در هنگام حمل و نقل و كاربرد دارو از ماسك، لباس محافظ و دستكش استفاده نماييد. پس از حمل و نقل و كاربرد پريميكس لينكومايسين، دست ها و صورت را با آب فراوان بشوييد.
دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد.
مصرف لينكومايسين در اسب، نشخواركنندگان، خرگوش و خوكچه هندي باعث ايجاد ناراحتي هاي شديد گوارشي مي گردد.
لينكومايسين بر روي فلور روده اي تاثير منفي ندارد.‌
بسته بندي:
پاكت هاي سه لايه آلومينيومي 5 كيلوگرمي