دسته داروئي :
ضدانگل داخلي وسيع الطيف
تركيب :
هرميلي ليتر حاوي 75 ميلي گرم لواميزول هيدروكلرايد مي باشد .
موارد مصرف :
براي پيشگيري و درمان انگل هاي ريوي و گوارشي گاو و گوسفند:
 لواميزول بر عليه انگل هاي بالغ و نابالغ زير مؤثر مي باشد .
:Gastrointestinal Worms
Haemonchus spp., Ostertagia spp ., Nematodirus spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp
 Chabertia spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp
Lung Worms: Dictyocaulus spp
ميزان و طريقه مصرف :
در دام : از طريق درنچر و يا سرنگ بدون سر سوزن به حيوان خورانده مي شود و دز پايه 7.5  ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن  مي باشد . ميزان مصرف در گوسفند و گاو يك ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن مي باشد .
در گاوهاي با وزن بيشتر از 300 كيلوگرم به ازاء هر10 كيلوگرم يك ميلي ليتر بيشتر مصرف شود . در گوسفندان بالاتر از 60 كيلوگرم به ازاء هر 5 كيلوگرم 0.5 ميلي ليتر بيشتر مصرف شود .
در ماهي : جهت درمان بيماريهاي انگلي ناشي از كرمهاي گرد به ميزان 5 ميلي گرم به ازاي هر ليتر آب و به صورت تك دز استفاده مي شود .
موارد عدم مصرف :
در دامهايي كه عوارض جانبي و عوارض سميت دارو در آنها ديده شده مصرف نشود .
تداخل داروئي :
اين دارو با كلرامفنيكل ، پيرانتل و ارگانوفسفره ها تداخل داشته و بايد حداقل يك دوره 14 روزه بين مصرف لواميزول و اين داروها فاصله وجود داشته باشد .
زمان پرهيز از مصرف :
گاو : 18 روز
گوسفند : 21 روز
شير : 72 ساعت
احتياطات :
به علت نزديك بودن دز توكسيك و دز درماني قبل از مصرف ، وزن دقيق دام را محاسبه نموده تا از overdose دارو جلوگيري شود .
دارو را از دسترس اطفال دور نگهداريد .
درحين كا ربا دارو از خوردن ، آشاميدن و سيگار كشيدن امتناع فرمائيد و در صورت تماس با چشمها سريعاً با آب شستشو دهيد .
اگر علائمي همچون گيجي ، تهوع و استفراغ ، دردهاي شكمي ، تب و گلودرد در كار با دارو بروز كند به پزشك مراجعه شود.
در دامهاي شيرده ، باردار و بره ها و حيواناتي كه مبتلا به استرس ناشي از شرايط بد آب و هوائي ، تغذيه بد ، حمل و نقل و بيماريهايي مانند نارسايي هاي كبدي و كليوي مي باشند با احتياط مصرف شود .
شرايط نگهداري :
در بطريهاي پلي اتيلني ، دور از نور در جاي خشك و دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد نگهداري نمائيد .
بسته بندي : بطری های پلي اتيلني نيم و يك ليتري