محلول خوراکی ویتامین AD3EK3C
شکل دارویی : محلول خوراکی
ترکیب دارو  :
هر میلی لیتر حاوی :

ویتامین  A

50000 واحد بین المللی

ویتامین D3

500 واحد بین المللی

ویتامین  E

25 میلی گرم

ویتامین K3

5  میلی گرم

ویتامین  C

0.1 میلی گرم

مکانیسم عمل :
ویتامین  A :در محافظت از بافتهای پوششی و مخاطی اندامهای بدن نقش دارد و از نفوذ عوامل بیماریزا به این اندامها جلوگیری می کند. این ویتامین در رشد استخوانها، بینایی، باروری و مقاومت حیوانات نقش اساسی دارد.
ویتامین D3 : در تنظیم متابوليسم کلسیم و فسفر نقش داشته و باعث افزایش و بهبود جذب کلسیم و فسفر از روده می گردد. در تنظیم دفع این دو عنصر از کلیه و در شکل گیری استخوانها نقش مهمی دارد.
ویتامین  E:  در تنظیم اکسیداسیون سلولی ، متابولیسم کربوهیدراتها ، کراتین عضلات و گلیکوژن نقش دارد. همچنین به عنوان آنتی اکسیدان از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع و نیز اکسیداسیون ویتامینA  جلوگیری می کند. این ویتامین باعث افزایش باروری و جوجه در آوری در گله می گردد.
ویتامین K3 : در مکانیسم انعقاد خون در بدن نقش مهمی را ایفا می کند و در سنتز کبدی فاکتورهای انعقادی لازم و ضروری است.
ویتامین  C: با شرکت در واکنشهای اکسیداسیون و احیا و دخالت در سنتز هورمونهای استروئیدی باعث افزایش مقاومت بدن در برابر بیمار های عفونی، مسمومیت ها و استرس می گردد.در تقویت پاسخ ایمنی از راه محافظت از ماکروفاژها هنگام فاگوسیتوز نقش اساسی دارد.
موارد مصرف : ويتامين هاي  A,D3, E , K3از گروهاي ويتامين هاي محلول در چربي است .
جهت جلوگيري از خونريزي  در بيماري هاي خونريزي دهنده مانند گامبورو و كوكسيديوز
پيشگيري يا درمان عوارض ناشي از كمبود ويتامين هايA, D3,E,C
افزايش رشد و توليد
درمان سندروم سوء جذب
مسموميت ها
جلوگيري از استرس هنگام واكسيناسيون و پس از بيماري هاي حاد
افزايش جوجه درآوري
بهبود كيفيت وپوسته تخم مرغ
مقدار وروش مصرف :
ا لیتر به ازای هر 1000 ليتر آب آشاميدنی ، به مدت 3 الی 5 روز متوالی
موارد احتیاط  :
به صورت ترکیب با سایر داروهای حاوی سلنیوم استفاده نگردد.
بيش از ميزان تجويز شده مصرف نشود.
موارد منع مصرف : ندارد
تداخلات دارویی : ندارد
زمان پرهیز از مصرف :  ندارد
شرایط نگهداری : در بطری در بسته، مکان خشک ، درجه حرارت 10 – 25 سانتی گراد، به دور از نورمستقیم آفتاب و حرارت نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان قرار داده شود.
بسته بندی : بطری پلی اتیلنی یک لیتری