گروه دارویی:
آنتی بیوتیک (لينكوزامايد)

 

ترکیب:

 

هر ميلي‌ليتر حاوي
لينكومايسين (به صورت هايدرو كلرايد) 50 ميلي‌گرم
اسپكتينومايسين (به صورت سولفات) 100 ميلي‌گرم

 

فارماكولوژي:

 

لينكومايسين: اين دارو جزء دسته لينكوزاميدها مي‌باشد و آنتي بيوتيكي باكتريو استاتيك است، البته در صورتي كه ارگانيسم بيماريزا دارای حساسیت بسيار بالایی باشد و غلظت بالايي از دارو در محل عفونت وجود داشته باشد خاصيت باكتريوسيدي نيز خواهد داشت. اين دارو با اتصال به واحد 50S ريبوزوم و جلوگيري از تشكيل پیوند پپتيدي موجب اختلال در توليد پروتئين مي‌گردد. اكثر كوكسي‌هاي گرم مثبت‌ هوازي به اين دارو حساس مي‌باشند از ديگر باكتري‌هاي حساس مي‌توان از كورينه باكتريوم ديفتريا، نوكارديا استروئيدس و گونه‌هاي مايكوپلاسما نام برد همچنين میکروارگانیسم های بي‌هوازي‌هاي حساس شامل: كلستريديوم پرفرنجس و تتاني، باكتريويدز، فوزوباكتريوم، پپتوكوكوس و اكتينومايسس مي‌باشند.
اسپكتينومايسين: اين دارو جزء دسته آمينوسيكليتول‌ها بوده و داراي خواص باكتريواستاتيك است كه با اتصال به واحد 30S ريبوزوم موجب اختلال در توليد پروتئين مي‌گردد. اين دارو براي درمان طيف گسترده‌اي از باكتري‌هاي گرم مثبت و منفي كاربرد دارد كه مي‌توان به E.coli، كلبسييلا، پروتئوس، انتروباكتر، سالمونلا، استرپتوكوكسي، استافيلوكوكوس و مايكوپلاسما اشاره نمود. اين دارو تاثير كمي بر روي باكتري‌هاي بي‌هوازي دارد.

 

فارماكوكينتيك:
لينكومايسين: فارماكوكينتيك اين دارو در گونه‌هاي دامي بررسي نشده است اما بر اساس تحقيقات صورت گرفته در انسان پس از تزريق داخل عضلاني در حدود 30 دقيقه بعد به حداكثر غلظت خوني مي‌رسد. اين دارو در اكثر بافتها به خوبي منتشر شده و در استخوان، مايع مفصلي، صفرا، مايع جنب، مايع صفاقي، پوست و ماهيچه قلب به دوز درماني رسيده و در سيستم اعصاب مركزي در صورت ملتهب بودن مننژ به 40% غلظت سرمي مي‌رسد همچنين از سدجفت عبور كرده و در شير نيز به غلظتي معادل غلظت سرمي مي‌رسد. اين دارو تا حدودي در كبد متابوليزه شده و بصورت تغيير نيافته و متابوليزه از طريق ادرار، مدفوع و صفرا دفع مي‌گردد. نيمه عمر دارو در دام‌هاي كوچك 3 الي 4 ساعت ذكر گرديده است.
اسپكتينومايسين: متعاقب تزريق داخل عضلاني يا زيرجلدي اين دارو بخوبي جذب شده و در حدود يك ساعت به حداكثر غلظت سرمي مي‌رسد. غلظت بافتي دارو نسبت به غلظت پلاسمايي پائين تر بوده و به مايع مغزي- نخاعي و چشم نفوذ نكرده و با پروتئين‌هاي پلاسما باند نمي‌شود. داروي جذب شده از طريق تسويه گلومرولي بدون تغيير دفع مي‌گردد. نيمه عمر دارو در گاو حدود 2 ساعت مي‌باشد.

 

حیوان هدف:
گوساله، گوسفند، بز، سگ، گربه، مرغ و بوقلمون

 

موارد مصرف:
اين دارو در درمان عفونت‌هاي ناشي از باكتري‌هاي حساس به اين تركيب كه تحت عنوان فارماكولوژي ذكر گرديد كاربرد دارد كه شامل عفونتهاي تنفسي، گنديدگي سم، آگالاكسي گوسفند، وباي مرغان و بيماري‌ آريزونا در جوجه بوقلمون‌ها مي‌گردد.

 

 

مقدار و روش مصرف:

 

گوساله شیرخوار: 1 میلی لیتر از دارو به ازای هر 10 کیلوگرم وزن دام دوبار در روز اول و سپس یکبار در روز به مدت 4-2 روز، به صورت داخل عضلانی تزریق شود.

 

گوسفند و بز: 1 میلی لیتر از دارو به ازای هر 10 کیلوگرم وزن دام یک بار در روز به مدت 3 روز داخل عضلانی تزریق شود.

هر 5 کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل عضلانی، روزانه یک یا دوبار، حداکثر بمدت 12 روز تزریق شود.

 

مرغ و بوقلمون: 0.1 میلی لیتر به ازای هر 0.5 کیلوگرم وزن بدن به صورت زیرجلدی، یکبار در روز بمدت 3 روز متوالی تزریق گردد.

 

 

احتياط و موارد منع مصرف:

در حيواناتي كه سابقه حساسيت به اين دارو را داشته‌‌اند منع مصرف دارد.
مصرف اين دارو در اسب و جوندگان توصيه نمي‌گردد.

 

 

عوارض جانبي:
ممكن است موجب ايجاد اسهال در سگ و گربه‌هاي جوان و گوسفند و بز شود.

 
تداخلات دارويي:
اين دارو با كلرامفنيكل، ماكرولايدها، لينكوزآميدها و تتراسايكلين‌ها اثر آنتاگونيستي دارد.
اين دارو با بنزيل پني سيلين و فني توئين ايجاد رسوب مي‌نمايد.

 

زمان پرهيز از مصرف:

درمان با لينكوپك ® 14 روز قبل از ذبح دام بايد قطع شود و در دام‌هاي شيرده، شير توليد شده در حين درمان و تا 48 ساعت پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذايي انسان برسد.

 

شرایط نگهداري:

در دماي كمتر از 25 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت گردد.

 
بسته‌بندي:
ويال‌هاي 50 و 100 ميلي‌ليتري شفاف