دسته دارويي : آنتي بيوتيك

 
تركيب دارو :

 

 

222 mg

HCL Lincomycin

444 mg

Spectinomycin sulfate

1gr

Excipients q.s. to

 

مكانيسم اثر: لينكومايسين از گروه آنتي بيوتيك هاي لینکوزآميدی بوده و از طريق اتصال به واحد S 50 ريبوزومي مانع از ساخته شدن پروتئين باكتري مي شود. اسپکتینومایسین از گروه آنتی بیوتیک های آمینوسیکلیتول بوده و از طریق اتصال به واحد S 30 ریبوزومی بصورت غیر قابل برگشت، مانع از ساخته شدن پروتئین باکتری می شود. اين دو ماده با اثر سينرژيسمي بر يكديگر بر روي باكتري هاي گرم مثبت نظير استافيلو كوك و استرپتوكوك و باكتري هاي گرم منفي نظير سالمونلا، اشریشیاكلي ،پاستورلا مایكوپلاسما مؤثر مي باشد.

 
موارد مصرف :
جهت پيشگيري ،كنترل ، و درمان بيماري¬هاي ناشي از عوامل باكتريايي حساس به لينكومايسين – اسپكتينومايسن ،‌نظير CRD ، CRD كمپلكس، پاستورلوز، عفونت استافيلوكوكي، سالمونلوز و اسپيروكتوز و همچنين در افزايش رشد جوجه ها تجويز مي گردد.

 
مقدار و روش مصرف : جهت پيشگيري CRD و CRD كمپلكس محتويات يك بسته را در 200 ليتر آب آشاميدني طيور حل كرده بمدت 3 تا 5 روز در اول زندگي طيور در اختيار جوجه ها قرار دهيد. جهت درمان CRD و CRD كمپلكس محتويات يك بسته را در 200 ليتر آب آشاميدني طيور حل كرده به مدت 5 تا 7 روز در اختيار جوجه ها قرار دهيد. جهت درمان سينوويت عفوني طيور محتويات يك بسته را در 400 ليتر آب آشاميدني حل نموده به مدت 3 تا 5 روز در اختيار جوجه ها قرار دهيد. نكته! : اگر پيشرفت قابل توجه درماني 3 تا 5 روز پس از مصرف دارو حاصل نشود حتماً بايد در تشخيص بيماري تجديد نظر گردد.

 
زمان پرهيز از مصرف : از مصرف تخم مرغ تا 10 روز پس از قطع دارو خودداري شود و درمان را 48 ساعت قبل از كشتار قطع نماييد .

 

شرايط نگهداري : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید

 

بسته بندي: ساشه آلومینیومی 150 گرمي