‌ گرانول محلول در آب  – لواميزول‌
شکل دارویی : گرانول محلول در آب
تركیب‌  :هر ساشه‌ حاوي‌ 5. 1 گرم‌ لواميزول‌هيدروكلرايد مي‌باشد.
موارد مصرف :‌
لواميزول‌به‌دليل‌ امكان‌ استفاده‌ در تعداد زيادي‌ از حيوانات‌ اهلي‌ ازقبيل‌ گوسفند، بز، گاو، اسب‌، خوك‌، طيور، سگ‌ و گربه‌ وهمچنين‌ حيوانات‌ وحشي‌ به‌عنوان‌ داروي‌ كاملاً مؤثر برروي‌ مراحل‌ نوزادي‌ و بلوغ‌ اكثر نماتودهاي‌ لوله‌گوارش‌ و تنفس‌ حيوانات‌ از قبيل‌ همونكوس‌، استرتاژيا،تريكوسترونژيلوس‌وكوپريا شناخته‌ شده‌ است‌. :.
لواميزول‌ همچنين‌ بر روي‌ ديكتيوكولوس‌ ريه‌ تأثير قابل‌ توجهي‌دارد.
هشدار : توصيه‌ مي‌شود در ميش‌هاي‌ آبستن‌ لواميزول‌ را يك‌ بار6 هفته‌ پيش‌ از زايش‌ و ‌ بار ديگر به هنگام‌ از شير گرفتن‌بره‌ها خورانيد.
مقدار و روش‌ مصرف‌ :
تمامی‌ دام‌هاي‌ اهلي‌ و وحشي‌ : محتوی هر ساشه را در 200میلی لیتر آب  تمیز حل نموده (هر میلی لیتر حاوی 7.5 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید) و یک میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام با دستگاه مایع خورانبه حیوانبخورانید.
هر ساشه‌ براي‌درمان‌ 5 رأس‌ دام‌ به‌ وزن‌ 40 كيلوگرم‌ يا مجموعاً 200كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام می باشد‌).
طیور :‌ 25ميلي‌گرم‌ لواميزول‌ به ازای هر کیلوگرم وزن زنده طیور در نظر گرفته شود. محتویات یک ساشه 5 گرمی برای 60 جوجه 0.5 کیلوگرمی و یا 30 جوجه  یک  کیلوگرمی کافی است.
باید طیور را یک شب تشنه نگاه داشت و صبح روز بعد آب حاوی دارو را در اختیار آنها قرار داد.
نكات‌ قابل‌ توجه :‌
• دقت‌ شود كه‌ حتماً ميزان‌ كافي‌ دارو به‌حيوانات‌ خورانيده‌ شود.
• خورانيدن‌ لواميزول‌ حداقل‌ در ابتداي‌ بهار و پاييز به‌تمام‌ گله‌ ضروري‌ است‌.
• لواميزول‌ به‌عنوان‌ يكي‌ ازمطمئن‌ترين‌ داروهاي‌ضد کرم در گاو، گوسفند و بزشناخته‌ شده‌ است‌
• در مورد گاوهايي‌ كه‌ در اصطبل‌ و به صورت دستي‌تغذیه مي‌شوند،‌ يك‌ دوز لواميزول در آغاز نگهداري‌ دراصطبل‌به‌ هر گاو و گوساله‌ خورانيده‌شود.
عوارض جانبی : در گوساله‌ با  تجویزدوبرابر دوز توصيه‌ شده‌، به‌ ندرت‌ علايمي‌ از قبيل‌تحرك‌زياد و سيلان‌ بزاق‌ ديده‌ شده‌ است‌.
زمان پرهیز از مصرف :
گوشت :72 ساعت
شیر :48 ساعت
شرایط‌ نگهداری :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته‌بندی ‌: جعبه‌ های25 گرمي‌ ( 5 ساشه 5 گرمی )