دسته دارویی : ضد انگل
ترکیب : هرمیلی لیتر حاوی 75 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید می باشد.
موارد مصرف :
لوامیزول یک ضد انگل وسیع الطیف برای کنترل و درمان آلودگی های انگلی معدی – روده ای ناشی از نماتودها(کرمهای بالغ و کرمهای نابالغ در حال رشد) در گاو و گوسفند می باشد.
از جمله این موارد شامل کرمهای ریوی از گونه های دیکتیوکالوس و کرمهای معدی –روده ای از گونه های تریکوسترونژیلوس، کوپریا، استرتاژیا(به غیر از لارومقاوم در گاو)، همونکوس، نماتودایروس ،بونوستوموم،ازوفاگوستوموم و شابرتیا می باشند. لوامیزول علاوه بر خواص فوق الذکر سبب تحریک سیستم ایمنی نیز می شود.
مقدار و روش مصرف :
لواساید® بصورت تزریق زیر جلدی و با رعایت شرایط استریل به میزان7.5 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید برای هر کیلوگرم وزن بدن دام تجویز می گردد.
گاو و گوسفند: 1 میلی لیتر از محلول لواساید® برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن.
توجه: تزریق زیر جلدی لوامیزول در مقایسه با راه خوراکی ،اثر بخشی بیشتری دارد.
زمان پرهیز از مصرف : گوشت گاو 28 روز و گوشت گوسفند 15 روز پس از آخرین درمان به مصرف انسان نرسد.
موارد منع مصرف : لوامیزول تزریقی در مقادیر توصیه شده برای گاو و گوسفند بی خطر می باشد.
اگر میزان داروی تجویز شده بیش از مقادیر توصیه شده باشد ممکن است مواردی مانند لرزش عضله، تکان خوردن های سر و افزایش ترشح بزاق که همگی زودگذر می باشند، دیده می شود.
اگرچه این دارو محرک نمی باشد اما ممکن است در محل تزریق واکنش موضعی دیده شود که در مدت کوتاهی برطرف خواهد شد.
– در گاوها، 14 روز قبل یا پس از درمان با ترکیبات ارگانوفسفره مصرف نگردد.
– در حیواناتی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد استفاده نگردد.
موارد احتیاط :
– استفاده از این دارو در حیوانات آبستن و شیروار بلا مانع است اما در حیوانات ابستن سنگین و یا در موارد استرس زا نظیر شرایط نامناسب آب و هوایی ، تغذیه نامناسب ، جابجایی و شرایط نگهداری متراکم باید با دقت بیشتری استفاده گردد.
– قبل از محاسبه میزان دارو باید براورد صحیحی از وزن بدن حیوان بعمل آورد.
– در هنگام کار با دارو از خوردن ، آشامیدن و یا کشیدن سیگار اجتناب گردد.
– پس از استفاده از دارو، دستها شسته شود.
– لوامیزول ممکن است در موارد معدودی موجب بروز حساسیتهای غیرطبیعی و اختلالات خونی جدی گردد.
اگر علائمی نظیر سرگیجه ،تهوع،استفراغ یا ناراحتی شکم در هنگام کار با دارو و یا زخم دهان و گلو یا تب به مدت کوتاهی پس از کار با دارو مشاهده گردید بلافاصله با پزشک مشورت گردد.
– پس از مصرف ، باقیمانده دارو حداکثر تا 28 روز استفاده گردد.
شرایط نگهداری : دردمای زیر 25 درجه سانتی گراد ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  ویال 100 میلی لیتری