پماد داخلي پستاني   MC Ointment

دسته دارويي: آنتي بيوتيك

موارد مصرف:پيشگيري از عفونت هاي باكتريايي در دوران خشكي و شيرواري

روش و مقدار مصرف:بلافاصله پس از آخرين دوشش، ترك كارتيه هاي تميز و ضدعفوني شده و محتويات هر سرنگ از طريق مجراي شير داخل يك كارتيه تزريق گردد.

معمولاً يك بار تزريق كافي است.

جهت كمك به جذب و اثر بخشي بهتر، پس از تزريق كارتيه را از پايين به بالا ماساژ دهيد. قبل از مصرف تكان دهيد.

موارد احتياط: ازدياد حساسيت به پني سيلين ها بايد مورد توجه قرار گيرد.

زمان پرهيز از مصرف:شير تا 4 روز و گوشت تا 28 روز پس از زايمان براي انسان قابل مصرف نمي‌باشد.

شرايط نگهداري:در جاي خشك و خنك( در دماي 25<درجه سانتي گراد) و دور از نور نگهداري شودو از يخزدگي محافظت شود.

بسته بندي:30 سرنگ 10 گرمي در هر جعبه