تعریف : مگاكل با داشتن عوامل شلاته كننده باعث بهبود جذب املاح شده و همچنين وجود ويتامين Dبا منشاء گياهي كه بسيار موثر تر از نوع سنتيك آن مي باشد از عوامل تعيين كننده در مكانيسم جذب كلسيم و فسفر مي باشد.

تركيبات:در هر 100 گرم

70 گرم

Cissus quadrangularis

17 گرم

Emblica officinalis

5 گرم

Terminalia arjuna

17 گرم

Excepiants

دسته فارماكولوژيكي:مكمل غذايي طبيعي

مكانيسم عمل:با بهبود و افزايش جذب كلسيم، فسفر و منيزيم از كمبود آنها و عوارض ناشي از كمبود اين املاح جلوگيري مي‌كند.

دوز و نحوه  مصرف:

جوجه گوشتي ، جوجه تخمگذار:

500 گرم در هر تن خوراك 7 الي 10 روز در ماه

مرغ تخمگذار و بوقلمون:

1 كيلوگرم در هر تن خوراك به طور مرتب يا 7 الي 10 روز

در سندرم كمبود كلسيم 2 كيلوگرم در هر تن خوراك براي 10 الي 15 روز اول و 1 كيلوگرم در هر تن خوراك در ادامه

گاو:

700 گرم در هر تن خوراك

ساير حيوانات اسب ، شتر و گوشتخواران :

5 گرم به ازاء هر 100 كيلو وزن بدن دام

موارد منع مصرف:ندارد

زمان منع مصرف:ندارد

عوارض جانبي:ندارد

بسته بندي:پاكت هاي 1 و 25 كيلوگرمي