مکمل درمانی ویتامین K3

ترکیب: هر کیلوگرم مکمل درمانی ویتامین K3حاوی:

 

5000 mg

Vit K3 (Menadion)

400 mg

Antioxidant

مقدار مصرف:

پیشگیری :1 کیلو در یک تن خوراک.

درمان :2-1 کیلوگرم در یک تن خوراک بر حسب شدت علائم کمبود و تحت نظارت مستقیم دامپزشک .

مدت زمان نگهداری:6 ماه پس از تاریخ تولید.

 

 

شرايط نگهداري:بین 10 تا 25 درجه سانتی­گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود

 

 

بسته بندی: مکمل­های ویتامینه در کیسه­های 10 کیلوگرمی کامپوزیت دولایه .