ترکیب : هر کیلوگرم از مکمل حاوی مقادیر خالص زیر می باشد:

 
ترکیب : هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل:

 

500000IU

Vit A

100000 IU

Vit D3

100 mg

Vit E

400 mg

Antioxidant

ترکیب : هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل :

 

 

180000 mg

Ca

90000 mg

P

19000 mg

Mg

55000 mg

Na

2000 mg

Mn

3000 mg

Fe

300 mg

Cu

3000 mg

Zn

100 mg

Co

100 mg

I

1mg

Se

400 mg

Antioxidant

 
مقدار و روش مصرف:
گاو شیری :در طی دوره شیرواری 20 کیلو در یک تن خوراک و یا روزانه 100 الی 150 گرم برای هر راس دام به صورت مستقیم.

 
مدت زمان نگهداری: 6 ماه پس از تاریخ تولید.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

 
بسته بندی: مکمل های ویتامینه و معدنی در کیسه های 10 کیلوگرمی کامپوزیت دولایه .