ترکیب : هر 2.5کیلوگرم مکمل ویتامینه مرغ مادر حاوی مقادیر ویتامین های خالص زیر می باشد:

 

 

9500000IU

Vit A

2000000IU

Vit D3

20000IU

Vit E

2500mg

Vit K3

1970 mg

Vit  B1

6000 mg

Vit B2

12000 mg

Cal.Pantothenate (B3)

25000 mg

Niacin (B5)

3000 mg

Vit B6

1000 mg

Folic Acid (B9)

14 mg

Vit B12

100 mg

Biotin

500000 mg

Choline Chloride

400 mg

Antioxidant

 

 

هر  2.5 کیلوگرم مکمل معدنی مرغ مادر حاوی مواد خالص زیر می باشد:

 

80000 mg

Mn

80000 mg

Fe

60000 mg

Zn

6000 mg

Cu

868 mg

I

200 mg

Se

 

مقدار مصرف: 5 کیلوگرم (2.5 کیلوگرم مکمل معدنی + 2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه) در هر تن خوراک مرغ های مادر.

 
مدت زمان نگهداری: 6 ماه پس از تاریخ تولید.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

 
بسته بندی: مکمل های ویتامینه و معدنی در کیسه های 25 کیلوگرمی کامپوزیت دولایه به صورت جداگانه