ترکیب :
هر 2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه جوجه گوشتی حاوی مقادیر ویتامین های خالص زیر می باشد:

 

9000000IU

Vit A

2000000IU

Vit D3

18000IU

Vit E

2000mg

Vit K3

1800 mg

Vit B1

6600 mg

Vit B2

10000 mg

Cal.Pantothenate (B3)

30000 mg

Niacin (B5)

3000 mg

Vit B6

1000 mg

Folic Acid (B9)

15 mg

Vit B12

100 mg

Biotin

500000 mg

Choline Chloride

400 mg

Antioxidant

 

هر 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی مرغ گوشتی حاوی مواد خالص زیر می باشد:

 

 

100000 mg

Mn

50000 mg

Fe

100000 mg

Zn

10000 mg

Cu

1000 mg

I

200 mg

Se

 
مقدار مصرف: 5 کیلوگرم (2.5 کیلوگرم مکمل معدنی + 2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه) در هر تن خوراک جوجه های-گوشتی.

 
مدت زمان نگهداری: 6 ماه پس از تاریخ تولید.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

 
بسته بندی: مکمل های ویتامینه و معدنی در کیسه های 25 کیلوگرمی کامپوزیت دولایه به صورت جداگانه