ترکیب :هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل:

 

2000000 IU

Vit A

400000 IU

Vit D3

35 gr

Vit E

8 gr

Vit K3

15 gr

Vit  B1

8 gr

Vit B2

25 gr

Cal.Pantothenate (B3)

40 gr

Niacin (B5)

18gr

Vit B6

1 gr

Folic Acid (B9)

10 mg

Vit B12

150 gr

Vit C

250 gr

Biotin

1000 mg

Antioxidant

60 gr

Inositol

ترکیب : هر  کیلوگرم مکمل  معدنی شامل :

 

6000 mg

Mn

4500 mg

Fe

6000 mg

Zn

4000 mg

Cu

220 mg

I

30 mg

Se

40 mg

Co

100 gr

Choline Chloride

مقدار مصرف:5 کیلوگرم (2.5 کیلوگرم مکمل معدنی + 2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه) در هر تن خوراک میگوی آب شور

 

 

مدت زمان نگهداری: 6 ماه پس از تاریخ تولید.

 

 

شرايط نگهداري:بین 10 تا 25 درجه سانتی­گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود

 

 

بسته بندی:مکمل­های ویتامینه و معدنی در کیسه­های 25 کیلوگرمی کامپوزیت دولایه به صورت جداگانه