محلول خوراکی ب کمپلکس + مواد معدنی
تركيب:
هر ليتر محلول خوراكي مينرال ب‌® حاوي:
ويتامين B1                  د7 گرم
ويتامين B2                د3.5 گرم
ويتامين B6               د3.5 گرم
ويتامين B12               د20 میلی گرم
دکسپانتنول                 6 گرم
ويتامين K3              د2.5 گرم ‌
نياسين آميد             3.5 گرم‌
NaCl                        د7 گرم‌
KCl                       د0.5 گرم‌
MgCl2                      د3 گرم‌
CH3COOK               0.5 گرم‌
موارد مصرف:
كمبود هريك از ويتامين هاي گروهB  در دام و طيور منجر به بروز عوارض و ضايعات متعددي مي گردد كه عمدتاً با كاهش توليد ، افزايش ضريب تبديل غذايي، كم خوني، عوارض عصبي – حركتي، التهاب هاي جلدي و مفصلي، اختلال‌هاي گوارشي و بي نظمي كار اندام‌هاي داخلي همراه است.
چون انجام واكنش هاي متابوليكي اين گروه از ويتامين ها در ارتباط نزديك با يكديگر مي باشد در صورت بروز علائم كمبود يك يا چند مورد از آنها مصرف مجموعه كامل ويتامين‌هاي گروه B توصيه مي‌گردد. الكتروليت هاي بدن نيز متعاقب بروز اسهال يا خونريزي و كاهش مايعات بدن دام و طيور مي توانند دچار عدم توازن شوند كه بايد حتماً جايگزين شوند. محلول خوراكي  مينرال ب®  با ارايه مجموعه‌اي از ويتامين هاي گروهB  والكتروليت هاي ضروري بدن، متعاقب بيماري هايي همچون كوكسيديوز و يا اختلالات دستگاه عصبي، كاهش تخم گذاري و جوجه درآوري و نيز در جهت افزايش توليد و باروري و افزايش مقاومت بدن در برابر بيماري هاي عفوني توصيه مي گردد.
مقدار و نحوه مصرف:
طيور: به نسبت يك ليتر در 1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف: ندارد.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك و دو ليتري