ترکیب:

تیمول

5.0gr

مخمر آبجو

46.0 gr

بنتونیت

46.0 gr

سدیم سولفات

3.0gr

خواص:

تیمول: ضد قارچ ، سم زدا ،  ضد اسپاسم،  ضد کرم روده، آنتی میکروبیال و ضد التهاب قوی

بنتونیت: کمک به دفع سموم مایکوتوکسین

مخمر آبجو: سم زدایی بیولوژیکی و منبع ویتامین های ب- کمپلکس ، اسید های آمینه ضروری و مینرال‌ها

موارد مصرف:  طیور و خوک

1- ممانعت از رشد قارچ در جیره غذایی

2- سم زدایی جیره آلوده به مایکوتوکسین ها

دوز و نحوه مصرف:

در آلودگی کم تا متوسط: 5/0 تا 1 کیلوگرم از این مکمل در جیره

در آلودگی متوسط تا زیاد: 1 تا 3 کیلوگرم از این مکمل در جیره

دوره پرهيز از مصرف:از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده این محصول همگی مجوز استفاده در غذای حیوانات را دارند دوره منع مصرف آن صفر است.